Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání

Datum vyvěšení: 04.05.2018

Vydává: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor ÚP a stavebního řádu, č.j. KUZL 30078/2018


Dokumenty ke stažení