hlavní stránka

Školení - protipovodňová ochrana

text: M. Palúch    foto: SDH Halenkovice

   V sobotu 19. září 2011 se zúčastnili členové JSDH Halenkovice odborné přípravy předurčených jednotek SDH obcí. Hlavním tématem byla protipovodňová ochrana obyvatelstva a spojení v jednotce (rádiová komunikace).

   Školení probíhalo na požární stanici v Otrokovicích, kde nám byl v rámci praktického výcviku představen nový technický kontejner HZS ZLK. Ten slouží jako zázemí speciálního vybavení při složitých zásazích technického rázu (dopravní nehody, závaly, živelní pohromy,...). Tato školení mají za úkol zlepšit připravenost členů jednotek a jejich vzájemnou součinnost s ostatními jednotkami při zásahu.


Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana
 
Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana
 
Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana Protipovodňová ochrana