hlavní stránka

Čerpání vody

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 3. 1. 2015 byla nahlášena telefonicky událost p. Lukášem Kuchařem přímo veliteli jednotky. V blízkosti rodinného domu vyvěrala ze země voda a zaplavila příkopu. Hrozilo vniknutí vody do rodinného domu.

   Velitel jednotky ihned informoval místostarostu obce a ten po zhodnocení situace nařídil výjezd jednotky k odčerpání vody. Velitel jednotky informoval kopis a jednotka vyrazila k místu události. Po příjezdu bylo nasazeno kalové čerpadlo Heron a voda odčerpána. Vodovodní větev v části obce musela být zastavena. Zbylá voda byla z řadu vypuštěna pomocí hydrantu. Po vyčerpání bylo místo předáno místostarostovi obce a jednotka se vrátila zpět na základnu.


Čerpání vody Čerpání vody Čerpání vody Čerpání vody Čerpání vody