hlavní stránka

Požární a zdravotní asistence při Výletu do pohádky

text, foto: SDH Halenkovice

    Tak jako každý rok, byla i letos naše jednotka požádána organizátory Výletu do pohádky o provedení požárního a zdravotního dozoru.

   Dne 24. 5. 2014 se jednotka na místo dostavila s technikou DA i CAS v počtu 5 členů + 1 členka SDH Jana Musilová, která pracuje jako zdravotní sestra a nám vypomáhala při zdravotním dozoru.

   Po příjezdu na místo se jednotka seznámila z průběhem tratí a zázemí. Před samotným začátkem akce se naší obcí prohnaly přívalové deště, které měly delší trváni. Členové jednotky projeli s DA trasu, kde bylo možno. Při návratu na stanoviště dal velitel pokyn ke zkontrolování částí obce, kde bývají časté problémy. Po návratu zpět na stanoviště bylo oznámeno, že se akce ruší. Jednotka následně prováděla svoz promočených dětí, které učinkovaly jako pohádkové bytosti. Děti byly sváženy do zázemí akce na střelnici, odkud byly autobusem převáženy do tělocvičny místní ZŠ.
   Po provedení této činnosti byla, po domluvě s organizátory, jednotka odeslána zpět na základnu, kde pak nahlásila návrat na KOPIS.