hlavní stránka

Pálení čarodějnic 2014

text, foto: SDH Halenkovice

   Tak jako každý rok pořádalo i letos naše SDH Pálení čarodějnic. Stalo se už tradicí, že se tato akce koná na modelářském letišti, kde je perfektní zázemí a velký prostor na hry pro děti.

   Den před akcí se sešli členové jednotky, aby nachystali dřevo potřebné na hranici a navezli materiál na letiště. Dřevo jsme získali díky obci v čele s panem starostou Jaromírem Blažkem, který nám umožnil vzít si dřevo z obecních pozemků. Po postavení hranice, v letošním roce s největší výškou 3,5 m, bylo nachystáno ještě zázemí a bufet. Naše holky si opět připravily různé hry a letos i nově menší dětské hřiště pro ty nejmenší.

   Průvod šel na letiště tradičně z Pláňav. Po příchodu průvodu, který dovedl čaroděj Kuna, započal na letišti samotný čarodějnický rej, na kterém nesmělo chybět vybrání MISS, MISSIS a MISÁK čaroděj. Po vyhodnocení těchto kategorií byla zapálena vatra. Po zapálení vatry následovala volná zábava.

   Doufáme,že se vám tato akce stále líbí a že nám zůstanete i nadále věrni. Takže na sletěnou 30. 4. 2015 na Modelářském letišti.

   Poděkování patří všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na organizaci a samozřejmě modelářům, za poskytnutí zázemí.


Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014
 
Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014
 
Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014 Pálení čarodějnic 2014