hlavní stránka

Výroční valná hromada

text: SDH Halenkovice

   Dne 6. 12. 2013 se uskutečnila Výroční valná hromada našeho SDH. Výroční schůze se konala v sále místního kulturního domu.

   Starosta SDH p. Josef Gabrhelík st. nejdříve přivítal všechny přítomné a zvlášť hosty a poté předal slovo k přednesení zpráv o činnosti SDH, JSDH, činnosti mládeže a soutěžního družstva žen. Nakonec byla přednesena revizní zpráva o stavu pokladny SDH.
   Po přednesení jednotlivých zpráv proběhla zdravice, kde promluvili zástupci přizvaných družebních sborů z Halenkova a Otrokovic, dále starosta obce p. Jaromír Blažek a zástupce SH ČMS p. ing. Vladimír Hanák. Po zdravici následovala slavnostní večeře, po které přišla na řadu volná zábava.