hlavní stránka

Technická pomoc - přívalové deště

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 9. srpna 2013 byla jednotka vyslána na odstranění následků po bouřce a přívalových deštích.

   Při tomto zásahu bylo odstraněno několik stromů z cest, vyčištěny kanálové vpustě a mostky přes místní potok Vrbka. Jelikož bylo zjištěn větší počet míst z různými problémy, byl vyzván starosta obce ke zmonitorování celé obce a jednotka přejížděla podle závažnosti.

   Nejprve byly zprůjezdněny hlavní silnice, poté vyčištěny kanálové rošty a mostky od naplavenin. Nakonec jednotka vyčerpala jednu vyplavenou studnu. Po ukončení těchto prací se jednotka vrátila zpět na základnu.


Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc