hlavní stránka

Model Air show 2013

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 8. 6. 2013 pořádal LMK Halenkovice na svém klubovém letišti na Vrchovici tradiční setkání modelářů nesoucí název Model Air show. Tato akce se stává již tradiční i pro halenkovické hasiče, kteří zde vykonávají požární dozor po dobu veřejného létání.

   Při této akci zde předvádí letečtí modeláři své modely poháněné jak elektromotory, tak i motory spalovacími, a právě u těchto typů motoru je, v případě havárie nebo technického problému, zvýšené riziko vzniku požáru.

   Jednotka zde byla přítomna stechnikou CAS i DA. Během odpoledne nebylo nutné zasahovat u žádné události. Nutno dodat, že tato akce se stává stále více oblíbenější u veřejnosti a navštěvuje ji stále více diváků.


Model air show 2013 Model air show 2013 Model air show 2013 Model air show 2013 Model air show 2013