hlavní stránka

Odstraňování stromů polámaných těžkým sněhem

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 31. 3. 2013 vyjížděla jednotka hned ke dvěma událostem způsobených napadením těžkého sněhu.

   První výjezd byl na ohlášení starostou obce do části obce Zemanové k odstranění ohnutých a popadaných stromů přes silniční komunikaci. Jednotka vyjela s DA Opel Movano v počtu 7 členů. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o úsek asi 250m na kterém jsou přes cestu popadané a ohnuté stromy, které znemožňují průjezd vozidel. Na pokyn velitele byly polámané stromy rozřezány a odklizeny a menší napružené stromky byly otřepány od těžkého sněhu. Na místo události se dostavil i starosta obce p. Jaromír Blažek.
   Po ukončení se jednotka vracela zpět na základnu, jelikož stále padal těžký sníh, narazila při cestě zpět na nebezpečně nakloněné stromy na hlavní komunikací v části Dolina. Situace byla nahlášena na KOPIS, zastavena doprava a stromy pokáceny. Po odstranění pokračovala jednotka v cestě na základnu.

   V čase 17:45 byl nahlášen další spadnutý strom na hlavní komunikaci z Pláňav směrem na Dolinu. Jednotka vyjela opět s DA v počtu 8 členů. Po příjezdu bylo zjištěno, že se jedná o spadnutou starou trnku, která zasahuje do cesty. Na odstranění stromu byla použita MP STIHL. Na pokyn velitele byly odstraněny další staré stromy, které byly nahnuté do komunikace. Po odstranění bylo rozhodnuto, že se projede a zkontroluje stav na celé cestě.

   V části obce Dolina bylo nalezeno několik nebezpečně nakloněných vzrostlých Akátů, které hrozily pádem, nebo zlomením. Na místo byl povolán starosta obce a doporučeno odstranění těchto stromů. Velitel si přes KOPIS vyžádal PČR na uzavření cesty. Ta se kvůli jinému případu nedostavila. Dopravu tedy řídili členové JSDH a nebezpečné stromy byly odstraněny. Ukončení prací bylo hlášeno na KOPIS a jednotka se vrátila zpět na základnu.


Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy
 
Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy
  
Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy Polámané stromy