hlavní stránka

Technická pomoc

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 9. 3. 2013 vyjela jednotka na pokyn starosty obce k technické pomoci při poruše přečerpávací stanice v časti obce Dolní Konec. Po příjezdu na místo již byl přítomen starosta obce s jedním pracovníkem obce, který má stanici na starosti.

   Při tání došlo k naplavení posypového kamínku do kanalizace a k následnému ucpání potrubí vedoucí k čerpadlům, což zapříčinilo odlomení tohoto potrubí. Kalová voda byla přečerpána dál do kanalizace a celé potrubí bylo propláchnuto vodou z části obce Kopec pomocí CAS. Na opravu poruchy byla povolána firma, která zařízení vyrobila.

   Jednotka vyjela v počtu 1+2 s technikou DA a 1+2 s technikou CAS. Jelikož se jednalo o práci pro obec nebyla tato pomoc brána jako událost. Po ukončení prací se jednotka vrátila spět na základnu a nahlásila návrat na KOPIS.


Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc
 
Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc Technická pomoc