hlavní stránka

Povodně 2012

text, foto: SDH Halenkovice

   Jednotka vyjížděla k několika technickým zásahům při přívalových deštích, které postihly naši obec.

   První výjezd byl dne 12. 6. 2012, kdy jednotka vyjížděla v čase 23:10 na pokyn starosty obce k monitorování potoka a čištění vpustí a roštů, které odvádí vodu z okolních polí. Jednotka vyjela v počtu 9 členů s technikou CAS a DA. Na uvolnění zaplavených roštů byl povolán pan Jiří Pavelka s bagrem. Jednotka se vrátila zpět na základnu před druhou hodinou ranní a nahlásila návrat na KOPIS.

   Dne 13. 6. 2012 vyjela jednotka v počtu 3 členů k čerpaní vody ze stavby nové čističky odpadních vod. Čerpání bylo prováděno kalovým čerpadlem Heron. V odpoledních hodinách, kdy se jednotka vracela na základnu začalo silně pršet a ve chvíli, kdy členové jednotky dávali vybavení do pořádku po předchozím zásahu, oznámil starosta obce, že se opět zanáší propustě a kanálové vpusti a požadoval okamžitý výjezd jednotky. Na pokyn velitele byli povoláni ostatní členové jednotky a v počtu 12 členů vyjeli k místu události. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se po komunikaci v části obce Svaté již valí proud vody a postupně zaplavuje přilehlé pozemky. Členové jednotky ihned začali čistit a uvolňovat rošty, které byly zaneseny nánosem větví, bahna a dalších nečistot. Veliteli byly postupně hlášeny další případy, které se musely ihned řešit. V části obce Zemanové došlo k vylití potoka a přetékání soukromého rybníka. V této části obce došlo i k zatopení několika soukromých pozemků. Při těchto deštích došlo k vylití potoka celkem na třech místech a zatopení zahrádek u čtyř domů, kde byly přímo ohrozeny tři domy a k protržení břehu potoka u staveniště čovky, kde došlo k jejímu zatopení. Jednotka prováděla čištění roštů a vpustí, ucpaného mostku přes potok v části obce Kržle. Dále provedla očištění silničních komunikací a odstranění překážek naplavených na cestách za pomocí CAS. Práce byly ukončeny v čase 20:35 kdy byl nahlášen návrat na KOPIS. Na naši základnu se dostavil i pan starosta obce a po domluvě pokračovala část jednotky v odstraňování následků i následující den.

   V tento den prováděla jednotka čerpání zatopených a znečištěných sklepů a studní a dočištění silničních komunikací. Jednotka pracovala v 7 lidech s technikou CAS a DA. Veškteré práce byly ukončeny 14. 6. 2012 v čase 15:15 kdy jednotka hlásila návrat na KOPIS.


Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012
 
Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012
 
Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012 Povodně 2012