hlavní stránka

Otevírání nové hasičské zbrojnice v Dětřichově

text, foto: Michal Palúch

   Poslední březnový den se v obci Dětřichov (okr. Liberec) konala velká událost. Po letech se otevírala nová hasičská zbrojnice. O tu starou totiž přišli místní hasiči během pár minut při ničivých povodních před téměř dvěma lety. Díky sbírkám a pomoci lidí, hasičských sborů, firem a obcí z celé republiky, se podařilo vystavět novou hasičskou zbrojnici a získat pro jednotku také nové hasičské auto.

   Otevírání, snad symbolicky, začalo deštěm, což však neubralo na slavnostní a radostné náladě všech zúčastněných hostů a občanů. Dorazili také polští kolegové, se kterými dětřichovští hasiči již delší dobu úspěšně spolupracují. Na úvod slavnosti pronesli krátkou řeč starosta obce a starosta SDH, kteří ve svých projevech ještě jednou poděkovali za poskytnutou pomoc. Následovalo nezbytné a tradiční požehnání hasičské zbrojnici a nové zásahové technice. Poté byla slavnostně přestřižena páska a všichni si tak mohli prohlédnout nové zázemí dětřichovských hasičů, novou i tu starší techniku. Po prohlídce zbrojnice se vydala hasičská auta na spanilou jízdu po okolí, při které si všichni uvědomili ničivou sílu vody. Na závěr bylo pro hosty přichystáno pohoštění, u kterého se probralo mnoho důležitých témat a problémů, které jsou napříč republikou "nečekaně" podobné, ne-li stejné.

   Závěrem bychom chtěli poděkovat dětřichovským hasičům za pozvání a popřát jim do dalších let mnoho zdaru a krásné "hasičiny".


Dětřichov Dětřichov Dětřichov Dětřichov Dětřichov
 
Dětřichov Dětřichov Dětřichov Dětřichov Dětřichov
 
Dětřichov Dětřichov Dětřichov Dětřichov Dětřichov