hlavní stránka

Výroční valná hromada SDH

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 21. 1. 2012 se pět zástupců našeho SDH účastnilo Výroční valné hromady konané ve Spytihněvi.

   Kromě kolegů z okolních SDH Napajedel, Pohořelic, Spytihněvi, Komárova, Oldřichovic a Žlutavy se valné hromady účastnili taky hosté - Mgr. Vít Tomaštík - starosta obce Spytihněv, náměstkyně starosty OSH ve Zlíně Andrea Kattauerová.
   Na schůzi byly předneseny zprávy jednotlivých sborů a samotného okrsku, dále byl přednesen plán činnosti okrsku a dohodnut termín okrskové soutěžě, která se bude konat dne 12. 5. 2012 v obci Spytihněv. Po ukončení hlavního programu následovala diskuze, večeře a volná zábava.


Výroční valná hromada
 
Výroční valná hromada