hlavní stránka

Železná sobota

text: J. Gabrhelík    foto: SDH Halenkovice

   Dne 16. 4. 2011 provedli členové SDH Halenkovice sběr starého železa. Občané byli rozhalsem a kabelovou televizí požádáni, aby nachystali nepotřebné železo před své domy, nebo aby se nahlásili na dané telefoní číslo.
   Ráno se sešli členové SDH, rozdělili se do 3 skupin a rozjeli se po obci. Během několika málo hodin již byl kontejner plný a přebytečný železný šrot se musel uskladnit bokem.
   Sběru se zúčastnili tito členové: Gabrhelík Josef st., Kocián Pavel, Kašpárek Josef, Kašpárek Karel, Juřena Miroslav, Bláha Marek, Juřena Filip, Gabrhelík Josef ml., Režný Bronislav, Jenda Gajdošík, Vlachynský Roman, Kurtin Josef, Daubner Ondra a Zapletal Jan. Všem patří velký dík.
   Zvláště bych chtěl poděkovat Josefu Gabrhelíkovi st., Filipu Juřenovi a Josefu Kašpárkovi za poskytnutí traktorů pro odvoz šrotu.


Železná sobota Železná sobota Železná sobota Železná sobota Železná sobota
 
Železná sobota Železná sobota Železná sobota