hlavní stránka

Návštěva ze školní družiny

text: J. Gabrhelík    foto: M. Skýpalová

   Po domluvě s paní učitelkou M. Skýpalovou navštívily naši hasičskou zbrojnici děti ze školní družiny ZŠ Halenkovice.
   Děti si prohlédly budovu zbrojnice, byla jim představena hasičská technika a vybavení, které hasiči používají. Dětem byla udělána i menší přednáška o činnosti a práci hasičů a odpovězeno mnoho dotazů, které si pro nás připravily.
   Naše SDH se snaží spolupracovat jak s Mateřskou školkou, která nás navštěvuje pravidelně každý rok, tak i se školou, ze které nás děti občas navštěvují, my se pak pravidelně účastníme na Dětském dnu. Spolupráce se Základní školou Halenkovice a s Mateřskou školkou si velmi vážíme. Takto se také snažíme nalákat děti do kroužku mladých hasičů.


Návštěva ze školní družiny Návštěva ze školní družiny Návštěva ze školní družiny Návštěva ze školní družiny Návštěva ze školní družiny