hlavní stránka

Technická pomoc

text: J. Gabrhelík

   Dne 18. 2. 2011 naše jednotka vyjela na žádost starosty obce, kterému bylo nahlášeno majitelkou domu na Dolním konci prosakování vody do sklepních prostor.

   Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že se ve sklepních prostorách nachází voda o hloubce zhruba 20 cm. Na čerpání vody bylo použito čerpadlo majitelky domu, které již měla zapojeno. Na žádost majitelky domu bylo zkontrolováno kanalizační vedení, na které je dům napojen, zda není někde ucpáno a nedochází k průsaku zpět do domu. Na protažení byl použit kanálový krtek a vedení bylo protištěno a propláchnuto. V průběhu prací byla monitorována hladina ve sklepě, zda náhodou nestoupá. Kontrolou bylo zjištěno, že řád je v pořádku a zřejmě došlo k poruše ve vlastním odpadu. Majitelce bylo doporučeno ponechání vlastního čerpadla v případě opětovného průsaku odčerpání a zajištění opravy vlastních odpadů. Po ukončení prací se jednotka vrátila zpět na základnu a nahlásila návrat KOPIS.