hlavní stránka

Nová hasičská Tatra

text: RJ
foto: SDH Halenkovice, HZS ZK,
pozary.cz, Yauto.cz


   Více než patnáct let se můžeme tam, kde se něco děje, setkávat s krásnou hasičskou Tatrou 138. Tatra, zakoupená obcí v roce 2000 je halenkovickými hasiči opečovávaná tak, aby byla schopna plnit širokou škálu úkolů. Její prvořadé využití je samozřejmě likvidace požárů. Využívá se také při technických pomocích jako je protahování kanalizačních řadů, propustí, kropení a čištění zablácených nebo jinak znečištěných cest, přepravě vody, čerpání vody ze zaplavených sklepů a studní a v suchých obdobích i při zalévání stromů na obecních pozemcích. S nádrží plnou vody je připravena zasahovat při požárních dozorech na Výletě do pohádky, Model air show a dalších akcích. Znají ji děti nejen z halenkovické školy a školky, ale i z okolních obcí, které mnohokrát přijela potěšit nekonečným gejzírem pěny.
   Protože je zařazena do integrovaného záchranného systému (IZS), mohli jsme ji vidět také v televizních reportážích při hašení průmyslových areálů a velkých požárů v okolí. I díky ní byli naši hasiči oceněni za pomoc při likvidaci následků katastrofálních povodní v roce 2010.

   Čas ale nelze zastavit a rok výroby 1970 se daří jen těžce maskovat. Za dobu služby v Halenkovicích dostala tatřička nový motor, kropicí zařízení a výstražné zařízení. Nástavba byla upravena pro uložení nezbytného vybavení, byly provedeny karosářské a lakýrnické práce. Několikrát byla opravována, přetěsněna a novým nátěrem vybavena ocelová vodní nádrž.
   Při přehlídkách hasičské techniky bývají prezentovány sloužící zásahové vozy a také historická technika – halenkovjáci byli na tyto akce zváni, protože jejich Tatra splňovala obojí. Vždy svým stavem a vzhledem vzbuzovala zaslouženou pozornost a obdiv.

Povodně 2010 Požár skladu firmy HPtronic Cvičný požární poplach Model air show 2013 Cvičení 2013
 
Požár nízké budovy Tlakování vodovodního řadu Kropení motokrosové trati ve Žlutavě Protláčení ucpané kanalizace Požár Sita
 

   SDH Halenkovice se snažil udržet kvalitativní úroveň stávajícího vozu. Zamýšlena proto byla jeho celková repase u specializované firmy. Cena repase byla vykalkulována na 800 000,- Kč. Toto řešení zajištění provozuschopnosti auta bylo předloženo vedení obce, které na základě předložených údajů a zohlednění stáří Tatry začalo uvažovat spíše o zakoupení ojetého novějšího vozidla.
   Technické podmínky byly dány jasně. Užitné vlastnosti nového auta musí být ve všech parametrech minimálně stejné a optimálně lepší než u stávající Tatrovky.
   Při zásazích v katastru obce přijíždí naši hasiči v drtivé většině případů na místo požáru jako první. Je to dáno znalostí místních komunikací a také vzdálenostmi ostatních hasičských posádek od Halenkovic. V katastru obce není dostatek využitelných zdrojů pro čerpání vody, proto musí být vůz vybaven vlastní, dostatečně velkou nádrží na vodu. Musí mít také dobré schopnosti pohybu v kopcovitém terénu Halenkovic a okolí. No a posledním, neméně důležitým faktorem je pořizovací cena, která musí být v reálných možnostech obce. Financování by mělo mít možnost využití dotací ze zdrojů mimo obec.

   Z tohoto výčtu vyšla poměrně jednoznačná volba - pořízení Tatry 815. Dalšími důvody této volby je rozšířenost typu, odolná a osvědčená konstrukce, udržovatelnost a opravitelnost v podmínkách hasičské zbrojnice a relativně levné náhradní díly.

   Pro vytypování zásahového vozidla byla starostou obce Halenkovice jmenována komise, která sestávala ze zástupců obce, hasičů a technických poradců. Za hasiče byli členy J. Gabrhelík ml., T. Vičánek st., za obec J. Blažek, F. Vojáček, F. Palla, L. Juřena, technické záležitosti měli na starost J. Pavelka a R. Janeček.

T815    První možností by byl nákup nového vozidla. Ten však nepřicházel v úvahu – vybavená auta stojí od šesti milionů korun výš. Halenkovická hasičská jednotka, vzhledem ke svému zařazení v rámci IZS, nemá nárok na bezplatné přidělení nového vozu a dokonce ani na dotační spolufinancování jeho nákupu ze státního rozpočtu. Obec sama by toto řešení neufinancovala.Bylo jasné, že je třeba nalézt další alternativu z následujících možných:
     1. Nákup nově zrepasovaného vozidla s nástavbou
     2. Nákup provozuschopného vozidla s nástavbou a jeho následná repase
     3. Nákup podvozku a pořízení nástavby
     4. Pořízení vyřazeného vozidla od HZS nebo AČR (armády) a jeho postupná úprava

1. Nákup nově zrepasovanéhoho vozidla s nástavbou:
   V naší zemi i okolí je několik firem provádějící repase a prodej hasičských Tatrovek. Jejich práce se liší cenou i kvalitou. Ne všechny firmy mají pověst solidních opravárenských firem – tyto firmy nabízejí nízkou cenu, které však odpovídá i kvalita. Cena takto zakoupeného vozu se pohybuje v rozmezí cca od 1,4 do 2,5 mil. Kč. Na takovýto nákup by obec mohla požádat o dotaci, u které by ale nebylo jisté plnění.

T815 2. Nákup provozuschopného vozidla s nástavbou a jeho následná repase:
   Pokud by obec zakoupila ojetou hasičskou Tatru, mohla by ji nechat zrepasovat. Tatovéto Tatry byly a jsou k mání. Cena nezdevastovaného auta se pohybuje od 500 000,- Kč výš, dále je třeba připočítat náklady na repasi nebo novou nástavbu.
T815 3. Nákup podvozku a pořízení nové nástavby:
   Pro stavby hasičských vozidel se jako základ využívají samostatné podvozky, které mohou být nové nebo ojeté. Jednou z možností by byl nákup podvozku Tatry 815 v provedení Agro nebo CAS, který má všechny náležitosti pro instalaci hasičské nástavby a náhonu čerpadla. Tato auta se, často i se zemědělskou nástavbou, prodávají za nižší ceny než hasičské T815. Bohužel jejich stav bývá poznamenán mnohem intenzivnějším používáním než u hasičských vozidel. Kilometrový nebo motohodinový náběh bývá několikanásobně vyšší, auta nejsou garážována, jezdí po polích a v cisternách přepravují o poznání agresivnější kapaliny než je voda. Po zakoupení takovéhoto vozu by se muselo realizovat odstrojení a stavba nové nástavby.

4. Pořízení vyřazeného vozidla od HZS nebo AČR a jeho postupná úprava:
   Tato možnost by byla pro obec Halenkovice nejzajímavější. Vozidlo by bylo schopné okamžitého nasazení a jeho úpravy by se mohly provádět po krocích, za provozu. Jednalo by se také o nejmenší finanční zátěž pro obec.
   V současné době HZS ČR obnovuje vozový park a postupně vyřazuje staré T815, které předává dobrovolným hasičským sborům. Jedná se o zachovalé stroje, které za sebou mají službu a péči u profesionálních hasičů nebo vojáků. Tato auta procházela postupnými modernizacemi, rekonstrukcemi a vyřazována jsou z plného nasazení.
   Zástupci komise provedli na velitelství HZS a AČR průzkum, zda by se do Halenkovic jedno z vyřazených aut nemohlo dostat. Bohužel, zájemců je mnoho a Tater málo. Pro převzetí těchto aut jsou určeny jednotky na vyšší úrovni v hierarchii záchranného sboru. Halenkovice by ani výhledově neměly šanci.
   Možností bylo, dostat se k autu, o které není tak velký zájem a použít jej jako základ pro získání kvalitního zásahového vozu. V době činnosti komise se takováto auta v našem regionu vyskytla dvě.

T815
    První - dvounápravová Tatrovka 815 4x4 byla poškozena dne 31. 1. 2013 při nehodě na ledovce ve Vsetíně. Protože se jednalo o relativně nové auto, rozhodl se HZS provést její opravu a zařadit zpět do služby ve vlastních řadách.
T815
    Druhá Tatra 815 (CAS 32/8200/800 – S3R) měla nehodu 12. 2. 2013 ve Valašském Meziříčí - Krásně nad Bečvou. Při vyprošťování zapadlého kamionu sklouzla do příkopu a převrátila se. Po navrácení zpět na kola dojela po vlastní ose na základnu. Auto bylo vyrobeno v roce 1985 a kompletní přestavbou a modernizací prošlo v roce 2000. Tento vůz po havárii už HZS neměl v plánu opravovat. Ještě před havárií byl o Tatrovku ze strany hasičských sborů velký zájem. Pokud by se tato Tatra dala získat beúplatným převodem, byla by dobrým řešením pro Halenkovice.

   Na jaře roku 2013 byla obecním úřadem zorganizována cesta, které se zúčastnil Josef Gabrhelík ml., Jiří Pavelka a Tomáš Vičánek st. Skupina si během cesty prohlédla několik vytypovaných aut, které by přicházely v úvahu pro zakoupení pro halenkovické hasiče. V rámci této cesty navštívila i stanici HZS ve Valašském Meziříčí, aby si prohlédla výše zmiňovanou havarovanou Tatru. Výsledek byl jednoznačný – nenakupovat auto, pokusit se bezúplatně získat havarovaný speciál a provést na něm opravy, které by směřovaly k jeho znovuzavedení do služby.

   Obec podala na vystrojovací oddělení HZS ZK žádost o bezúplatné převedení vozidla, která byla po nezbytném nabídnutí auta dalším profesionálním jednotkám schválena. Halenkovičtí hasiči tak získali zdarma pojízdnou hasičskou Tatru 815. Protože se nejednalo o nákup, ale o opravu, získala obec navíc od Zlínského kraje příslib dotace na opravu vozidla ve výši 400 000,- Kč. Při tomto rozhodnutí také sehrála roli výborná pověst halenkovických hasičů z hlediska akceschopnosti a úrovně výcviku.

   Tatra byla na podvalníku, na který vyjela vlastní silou, dopravena do firmy Talosa, kde byla provedna výměna kabiny a nejnutnější opravy podvozku. Od této chvíle byla samostatně mobilní.
   V halenkovické zbrojnici, kam dojela po vlastní ose, odstrojili hasiči brigádnicky podvozek. Poškozené ocelové díly nástavby byly prodány do kovošrotu. Při demontáži se ale ukázalo, že by, vzhledem k rozsahu poškození nástavby, nebylo od věci uvažovat o její kompletní výměně. K tomuto řešení se nakonec přistoupilo.

Transport do firmy Talosa a demontáž původní nástavby v Halenkovicích

Odstrojení Odstrojení Odstrojení Odstrojení Odstrojení
 
   Pro výrobu a instalaci nástavby bylo vypsáno výběrové řízení, které zajišťovala nezávislá firma MCI servis Zlín. Zastupitelstvo obce, v rámci rozpočtu na rok 2014, schválilo na opravu auta částku 1,6 mil. Kč. Výběrové řízení vyhrála společnost WISS Czech s.r.o.

   Výroba nové nástavby, která byla prováděna v montážním závodě firmy WISS v Bielsku Bialej v Polsku, byla zahájena dne 8. 9. 2014.

Výroba nástavby a kontrolní dny ve výrobním závodě v Polsku

Výroba nástavby Výroba nástavby Výroba nástavby Výroba nástavby Výroba nástavby
 
   V rámci realizace nové nástavby byla provedena instalace kompozitní nádrže, skříň, jejíž rám je vyroben z hliníkových svařovaných profilů a potažený hliníkovým plechem, doplněným kompozitními prvky, ve svých útrobách skrývá kompletní vybavení potřebné pro zásahy, včetně vysokotlakého čerpadla Ruberg a teleskopického osvětlovacího stožáru. Celé auto dostalo nový lak, bezpečnostní a výstražné zařízení. Byla provedena úprava a dovybavení kabiny podle současných standardů. Výroba nástavby trvala 30 dnů.

   Po přejetí auta zpět do ČR následovala nivelace a oprava podvozku a další drobnější opravy včetně instalace nové sady pneumatik Dunlop. Tyto práce probíhaly dalších 30 dní.
   Celkové konečné náklady za vůz činily 2 094 720,- Kč včetně dotace 400 000,- Kč od Zlínského kraje. Další úsporu finančních prostředků přinesly sponzorské dary. Obec Halenkovice tak získala Tatru 815 se zbrusu novou nástavbou, která svou vybaveností splňuje nejpřísnější soudobé požadavky pro účinné a bezpečné nasazení ve službě.

   Přejme obyvatelům Halenkovic a halenkovickým hasičům, aby jim nová hasičská zásahová Tatra dobře a spolehlivě sloužila po mnoho let.

Na vybavení a repasi vozu se sponzorsky podíleli:
     Kamenolom Žlutava – sada nových pneumatik
     Fagus – nástřik podvozkové části
     Lukrom – vybavení automodilu – rozbrušovací pila Dolmar, čtyřdílný nastavovací žebřík

Děkujeme           

Dotace Zlínského kraje - oficiální text, informující o přidělení dotace:
   Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0278/Z11/14 poskytl Zlínský kraj obci Halenkovice účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 400.000,- Kč, určenou na technické zhodnocení cisternové automobilové stříkačky pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Halenkovice.

   Zásahová Tatra 138 CAS 32 bude nabídnuta k prodeji formou elektronické dražby. Snad se dostane dobrých rukou...


Tatra 815 CAS 30


Tatra 815 CAS 30

Technická data

Tatra 815 CAS 30 8000/480 – S2R

Podvozek:
   Rok výroby podvozku a motoru - 1985
   Země původu - Československo
   Generální oprava – 2014
   Najeto - 18 697 km

Motor:
   Naftový, vzduchem chlazený, 12-ti válec s uspořádáním válců do V
   typ T 3 – 930.30
   objem 19 000,4 ccm
   Výkon 235 kW při 2200 ot/min

Nástavba:
   Výrobce WISS
   Rok výroby 2014
   Země původu - Polsko
   Rám
   - konstrukce svařovaná z hliníkových profilů
   - potah hliníkové panely v kombinaci s kompozitními tvarovými prvky
   Nádrž kompozitová
   Objem nádrže na vodu 8000 l
   Objem nádrže na pěnidlo 480 l

   Čerpadlo Ruberg
   Rok výroby 2014
   Země původu - Švédsko
   Umístěno v zadní části nástavby
   Mechanický náhon, bronzové těleso, radiální, výkon 3000 l/min při 10 bar

   Teleskopický osvětlovací stožár – výška 5,5 m nad zemí, 4x LED svítidlo o výkonu 50W.
   LED Výstražná rampa na kabině, 2x záblesková světla na přední masce.
   2x rohová záblesková světla modré barvy v zadní části nástavby. Oranžová sváděcí alej.

   LED osvětlení všech pracovišť a úložných skříní, včetně horní strany nástavby.
   Osvětlení pracovního prostoru kolem celého vozu.
   Vozidlová radiostanice Motorola.
   Interkom mezi kabinou a reproduktorem v prostoru čerpadla.