hlavní stránka

120. výročí založení SDH Halenkovice

text: Josef Gabrhelík ml.
foto: SDH Halenkovice

   Dne 27. června 2015 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Halenkovicích 120 let od svého založení. Sbor byl založen v měsíci březnu 1895. Po dobu jeho trvání se v něm vystřídalo mnoho členů i techniky. Všechny tyto členy ale spojovala jedna velice důležitá vlastnost člověka a to zachraňovat majetky a pomáhat druhým lidem v těžkých a krizových situací způsobených požárem, povodní a jinými událostmi. Ne jinak je to i v této době. Různých krizových situací přibývá a na hasiče jsou kladeny stále větší nároky. Při pročítání hasičských kronik, jsem se dočetl, že hasiči vyjížděli jen dvakrát, třikrát do roka. V současné době se šplhají počty v průměru k 20 výjezdům ročně různých typů událostí. Místní hasiči se proto rozhodli, že svou činnost a práci představí veřejnosti a 27. červen 2015 byl tím nejlepším dnem, kdy se předvedení činnosti hasičů spojí s oslavami založení.

   Slavnostní den začal již v brzkých ranních hodinách. O půl deváté proběhla v místním kostele sv. Josefa mše za zesnulé hasiče, kde byla požehnána stuha na prapor, kterou nám darovala obec. Po mši svaté jsme se odebrali ke kulturnímu domu, kde od 9 hodiny probíhala výstava záchranářské techniky, jak historické tak i moderní. K zhlédnutí zde byla například historická parní stříkačka z SDH Kvítkovice, dalším historickým strojem byl nádherně zrepasovaný Mercedes, který k nám dojel až z Bojkovic. Techniku, kterou vystavoval náš sbor jako CAS 32 Tatra 138, CAS 30 Tatra 815, DA Opel Movano a požární stříkačky PS 16 a Chotěboř. Mezi další vystavovanou technikou byla CAS 32 Tatra 815 z SDH Otrokovice, CAS24 RTHP z SDH Oldřichovice, CAS 20 Tatra Terrno z HZS ZLK PS Otrokovice Mitsubishi L 200 a čtyřkolka se svozovým vozíkem, který k nám dovezli ukázat naši kamarádi z Halenkova. Raritou ve výstavě byl sanitní vůz ze ZZS zlínského kraje z výjezdového stanoviště Otrokovice. Během výstavy bylo oficiálně předáno panem starostou Jaromírem Blažkem prvovýjezdové vozidlo CAS 30 Tatra 815, kterou pro naši jednotku zrekonstruovala firma WISS Czech.

   Tento automobil se dá srovnávat s vozidly pro profesionální hasiče. Je vybaven pro potřeby našich hasičů. V úložných prostorách najdete veškeré vybavení pro zdolání požárů, dýchací techniku, přetlakový ventilátor, kalové čerpadlo, elektrocentrálu a mnoho jiného vybavení pro různé typy zásahů. Nutno podotknout, že vozidlo vlastníme od prosince loňského roku, na výjezdu je zapsáno od začátku letošního roku a už má za sebou několik zásahů jak technických tak i u požárů.

   Vraťme se ale k programu výročí. Po předání vozidla se všichni pozvaní hosté odebrali na sál OU, kde již byla přichystána slavnostní schůze, na které byly předány ocenění některým členům za dlouholetou činnost, za zásluhy, samozřejmě nesměly chybět ocenění i pro ty nejmenší hasiče, kteří se na tento den moc těšili. Po předání ocenění přednesla jednatelka Margita Abrahámová zprávu za posledních pět let. Po přečtení obsáhlé zprávy proběhla zdravice, kde nás pozdravili hosté, kteří byli pozváni na naše oslavy. Při příležitosti zdravic nám naši kolegové a kamarádi z Halenkova předali několik darů, ale největším darem, který nám přivezli, byl strom, který nám připomíná navázanou družbu. Za tento dar jim moc děkujeme.

   Po ukončení slavnostní schůze a menší přestávce započala druhá část programu, kterou byly ukázky pro širokou veřejnost v prostoru nové školy. Zde se nám předvedli členové SDH Kvítkovice se svou krásnou historickou parní stříkačkou, kteří provedli hned 3 ukázky, při kterých postupně navyšovali počet proudů a ukázali tak, že i stará technika má své kouzlo. Několik ukázek předvedli i naši malí hasiči.
   Připravili si ukázky z činnosti dospělých hasičů a dokázali tak, že jsou dobře připravováni a učeni na doplnění výjezdové jednotky. Zvládli zásahy jako je dopravní nehoda, odstranění překážky ze silniční komunikace, nalezení pohřešované osoby a zvládli dokonce i lesní požár. Jednou z nejzajímavějších ukázek byl dozajisté zásah integrovaného systému, kde nám v poslední chvíli vypověděla Policie ČR, která musela vyjet k případu, takže po malé improvizaci nabouralo auto do sloupu veřejného osvětlení a akce mohla začít.
   Jako první na místo dorazila jednotka dobrovolných hasičů z Halenkova, která prováděla vyproštění zraněné osoby z vozidla. Po chvíli dorazila na místo ZZS, která provedla ošetření zraněných osob a transport zraněné osoby. Vrak automobilu posloužil i k další a poslední ukázce, kterou byl požár OA, kde se předvedla naše nová tatra. K uhašení automobilu bylo použito vysokotlaké vedení. Členové jednotky předvedli, že i při takových událostech jsou dané postupy, jak se mají hasiči chovat a jak postupovat. Nejdříve zjistit o co se jedné, zda se někdo nenachází uvnitř vozidla, na jaké palivo automobil jezdí. Zasahující hasiči s proudem se musí chránit. K tomu jim pomáhá vodní clona, kterou mají před sebou, než se přiblíží k vozidlu. Po ukončení ukázek si děti mohly zastříkat z naší nové Tatry.

   Po uklizení místa, kde byly provedeny ukázky hasičského cvičení, jsme již připravovali sál OU na večerní zábavu. Bohužel se nám moc nevyvedla z důvodu nízkého zájmu hostů. Pro malou návštěvnost byla i dříve ukončena.

   I tak hodnotíme tento den za vydařený a doufáme, že kdo si na nás udělal čas tak určitě nelitoval. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na těchto oslavách jako: starosta obce Jaromír Blažek pomoc při organizaci, obec Halenkovice, ZZS Zlínského kraje za poskytnutí sanitky s posádkou, HZS ZLK PS Otrokovice, JSDH a SDH Otrokovice, Kvítkovice, Oldřichovice, Halenkov, Bojkovice, Žlutava za vystavení své techniky, P+P videostudio - Petr Měrka, Tomáš Brada - komentování ukázek, Pavlína Bieberlová – organizační záležitosti: výroba pozvánek, plakátů a pamětních listů, otec Bohumil Kundl, a v neposlední řadě všem halenkovickým hasičům, kteří se podíleli na přípravách a zdárném průběhu oslav.

Fotogalerie z oslav 120. výročí SDH Halenkovice - část 1
Fotogalerie z oslav 120. výročí SDH Halenkovice - část 2