Zpravodaj


Místní noviny „Halenkovický zpravodaj“ 

vycházejí pravidelně od března 1995. Do dnešní doby byly vydány desítky čísel zpravodaje.
Archiv Halenkovického zpravodaje obsahuje jednotlivá čísla ke stažení ve formátu PDF. 

Noviny jsou vydávány v nákladu 1000 výtisků a jsou distribuovány do všech halenkovických domácností zdarma.
Čtenáři se v něm mohou dočíst o novinkách v obci, o činnosti zastupitelstva, zájmových sdružení v obci.
Ve zpravodaji jsou také zveřejňovány souhrnné informace z jednání rady a zastupitelstva obce. 

Poslední číslo

→ Halenkovický zpravodaj č. 86 / 1/2018  (PDF 12,3 MB):

  • Návštěva z Nizozemí
  • Vánočky a betlémy podruhé
  • Halenkovické hudební odpoledne
  • Vánoční koncert
  • Štefánik - výbuch supernovy
  • Sportovní ples
  • Halenkovice Run 2017

Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.
Své příspěvky do zpravodaje můžete zasílat na e-mailovou adresu: obec@halenkovice.cz

Redakce:

OÚ Halenkovice
telefon. 577 945 736
e-mail: obec@halenkovice.cz,
Číslo vydání: 86, Registrační číslo: MK ČR E 13080.
Povoleno referátem kultury Okresního úřadu ve Zlíně dne 1. 3. 1995.
Tisk: HART PRESS, spol. s r.o. Otrokovice
Náklad 1000 ks