Hlášení místního rozhlasu


20. 9. 2018

Hlášení místního rozhlasu:

  • Kominický mistr Tomáš Řehák ze Zlína, člen Moravského společenstva kominíků, provádí do příští středy kontrolu a čištění komínů na plyn a tuhá paliva. Zájemci volejte na tel. 702 335 229. Více informací na webu obce.
  • Drůbežárna Prace bude v pátek 21.9. v 11:45 hod. prodávat: kuřice a kohouty různých barev, roční slepice, brojlerová kuřata, káčata, jatečné kachny o váze 3,5 - 4 kg za 200 Kč/ks, krmivo pro drůbež a králíky s vitamínovými doplňky. Dále pak vykupovat králičí kožky – cena 10 Kč/ks.
  • Spolek přátel neobvyklých věcí pořádá v Halenkovicích TRAKTORIÁDU 2018. Akce se koná v sobotu dne 22. září 2018. Sjezd všech traktorů a ostatních strojů je ve 14:00 hodin u budovy obecního úřadu na Pláňavách. Následovat bude spanilá jízda na modelářské letiště na Vrchovici, kde je připraven doprovodný program. Občerstvení – pivo, limo a špekáčky zajištěno. Všichni jste srdečně zváni. Více info na webu obce.
  • Výběr stravného v hotovosti bude probíhat ve středu 26.9.2018 a ve čtvrtek 27.9. 2018 od 7.00 do 15.00 hod ve školní jídelně. Děti z MŠ do 6 let platí 736,- Kč, od 7 let 874,- Kč. Děti ze ZŠ ve věku 7–10 let platí 483,- Kč, ve věku 11 - 14 let 504,- Kč, ve věku 15 let 525,- Kč. Dále upozorňujeme strávníky, že je možná i platba převodem na bankovní účet. Na měsíc říjen musí být připsána na účet školy do 20. 9. 2018. Více informací najdete na webu školy.
  • Klub seniorů a Český zahrádkářský svaz Halenkovice Vás zvou na odbornou přednášku „Co je u nás nového – povídání o zeleninách zleva doprava“. Přednáší Ing. Peter Gajdoštín. Beseda se koná v pondělí 24. září 2018 v 15:00 hodin na přísálí OÚ Halenkovice.
  • V kulturním domě v Halenkovicích proběhne dětský bazárek – PODZIM / ZIMA 2018. Přijďte i vy nabídnout již nepotřebné kousky nebo doplnit šatník dětí. Akce se koná v úterý 25. 9. 2018 od 9 do 18 hodin. Prodej zprostředkovaný: pouze oblečení. max. 70 ks na prodávajícího, poplatek 50 Kč. Bližší informace a přihlášení k prodeji: simona.drabkova@seznam.cz, tel.: 777 014 293. Prodej vlastní: oblečení, boty, hračky atd. poplatek 50 Kč za stůl. Bližší informace a přihlášení k prodeji: ivetahladilova@seznam.cz, tel.: 739 004 150.
  • Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice pořádá Železnou sobotu. Kdo má zájem se zbavit železného šrotu, ať jej nachystá před dům. Svoz se bude konat 29. září 2018 od 08:00 hodin za každého počasí. Kontakt: Josef Gabrhelík 737 230 578.
  • ČSZ Halenkovice – pálenice U Svatých oznamuje, že pálí letní kvas každou středu a sobotu. Objednávky přijímá paní Ing. Jiřina Černá – tel. 602 527 592. Pan Václav Kocián ze Záhumení přijímá objednávky na vaření povidel, telefon 608 281 887. Po telefonické dohodě je možné i moštování. Více informací na webových stránkách zahrádkářského svazu Halenkovice. http://www.zahradkari.cz/zo/halenkovice/.
  • Oznámení o době a místě konání voleb v obci: Volby do Zastupitelstva obce Halenkovice se uskuteční dne 5. října 2018 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a dne 6. října 2018 od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb je místnost: sál obecního úřadu KD Halenkovice pro všechny voliče s trvalým pobytem v obci Halenkovice. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky nebo občanství jiného státu (EU) platným dokladem (cestovní pas, občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu). Každému voliči budou doručeny tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky (pokud by byla sada neúplná zastavte se v kanceláři OÚ pro nové lístky), spolu s nimi bude voličům doručen též informační leták, v němž budou seznámeni s údaji potřebnými pro realizaci volebního práva.
  • Ve stejném termínu (5. a 6. 10.2018) se konají i volby do Senátu Parlamentu ČR. Případné druhé kolo senátních voleb bude 12. a 13. října 2018, ve stejný čas, v místnosti klubu seniorů v budově KD. Hlasovací lístky pro II. kolo budou k dispozici přímo ve volební místnost.Kdo z voličů se nemůže ze závažných zejména zdravotních důvodů k volbám dostavit, může volit doma do přenosné urny. Požadavky nahlaste do kanceláře OÚ nebo telefonicky na tel. č. 577 945 756 nebo 737 230 573.