úřední deska e-mail hlavní stránka zpět


Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obechího úřadu. Dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf. Stránka je pravidelně aktualizována.

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ NÁZEV DOKUMENTU  
od 19. 9. 2017
do 5. 10. 2017
Ministerstvo životního prostředí
Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice

pdf 223 kB
od 11. 9. 2017
do 27. 9. 2017
MěÚ Otrokovice, odbor ŽP, čj. OŽP/39874/2017/HOF, Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Vrtaná studna a vodovod
pdf 143 kB
od 11. 9. 2017
do 27. 9. 2017
MěÚ Uherské Hradiště, odbor ŽP, čj. MUUH-SŽP/65758/2017/KreS – Rozhodnutí – Uznání vlastní honitby Velehrad sloučením honiteb Bunč - ev. Č. 10, Velehrad – ve. č. 11, Komínky – ev. Č. 12, Budačina – ev. č. 13 a Halenkovice.
pdf 807 kB
od 5. 9. 2017
do 19. 9. 2017
Usnesení XVII. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
pdf 88 kB
od 21. 8. 2017
do 23. 10. 2017
Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
pdf 24 kB

pdf 24 kB
od 29. 8. 2017
do 14. 9. 2017
Veterinární opatření - prasečí mor - nové znění
Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
Objednávka veterinárního vyšetření
 
od 8. 6. 2017
do 15. 9. 2017
Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové:
Chodník od školy po Dolní Konec - 1
Chodník od školy po Dolní Konec - 2
Chodník od školy po Dolní Konec - 3
Křižovatka - Zádřinové
 
od 5. 9. 2017
od 28. 4. 2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/ZO/2017
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 1/ZO/2017
 
od 10. 4. 2017
do 1. 11. 2017
Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
od 12. 4. 2017
Závěrečný účet Obce Halenkovice za rok 2016
Závěrečný účet 2016 - Závěrečný účet
Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2016 - Rozvaha-bilance
Závěrečný účet 2016 - Zpráva o inventarizaci majetku obce
Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
Závěrečný účet 2016 - Příloha
Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání dotací
 
od 23. 3. 2017
Rozpočet obce Halenkovice oznámení
Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019.
Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část.
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/ZO/2017
 
od 21. 1. 2017
do 25. 9. 2017
Projekt rekonstrukce sportoviště na prostranství u tělocvičny Základní školy Halenkovice
od 21. 1. 2017
do 25. 9. 2017
Dokumentace studie projektu rozšíření vodovodu obce Halenkovice na Dolině
Studie rozšíření vodovodu obce Halenkovice
Situace stavby
Situační výkres č. 1
Situační výkres č. 2
Situační výkres č. 3
Koordinační situační výkres č. 1
Koordinační situační výkres č. 2
Vodovod - Studie zákres
Seznam dotčených pozemků
Seznam uvažovaných přípojek
od 23. 8. 2015
do 31. 12. 2023
Kompletní text výzvy
Přehled pozemků a jejich vlastníků
pdf 32 kB
xlsx 31 kB
od 22. 7. 2014
do 22. 7. 2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků
Seznam nemovitých věcí

pdf 32 kB
xlsx 31 kB

Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.