úřední deska e-mail hlavní stránka zpět


Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obechího úřadu. Dokumenty jsou k dispozici ve formátu pdf. Stránka je pravidelně aktualizována.

DATUM ZVEŘEJNĚNÍ NÁZEV DOKUMENTU  
od 21. 1. 2017
do 25. 9. 2017
Projekt rekonstrukce sportoviště na prostranství u tělocvičny Základní školy Halenkovice
od 21. 1. 2017
do 25. 9. 2017
Dokumentace studie projektu rozšíření vodovodu obce Halenkovice na Dolině
Studie rozšíření vodovodu obce Halenkovice
Situace stavby
Situační výkres č. 1
Situační výkres č. 2
Situační výkres č. 3
Koordinační situační výkres č. 1
Koordinační situační výkres č. 2
Vodovod - Studie zákres
Seznam dotčených pozemků
Seznam uvažovaných přípojek
od 23. 8. 2015
do 31. 12. 2023
Kompletní text výzvy
Přehled pozemků a jejich vlastníků
pdf 32 kB
xlsx 31 kB
od 22. 7. 2014
do 22. 7. 2024
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků
Seznam nemovitých věcí

pdf 32 kB
xlsx 31 kB

Pro prohlížení dokumentů ve formátu pdf je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Acrobat Reader.