Halenkovice – školství
 
Zaměstnanci MŠ. Dole vlevo ředitelka p. Marie Mihálová, jedna z hlavních organizátorek "Výletu do pohádky". Vedle p. učitelka Irena Desenská. Nahoře vpravo p. učitelka Dagmar Holásková,
vedle ní je školnice p. Iveta Navrátilová
Učitelský sbor ZŠ. Nahoře zleva: Simona Válková, Hana Huťková - zástupce ředitele, Jarmila Tělupilová, Dana Gerychová, Květuše Kalivodová, Mgr. Vojtěch Tělupil - ředitel, Miloslava Janečková a Jan Ustonal