Povodňová sbírka e-mail hlavní stránka zpět


foto: P. Bieberlová

   Dne 24. května 2010 od 11:00 do 17:00 hod. proběhla na OÚ Halenkovice v místnosti Klubu seniorů humanitární sbírka pro oběti letošních povodní. Obyvatelé Halenkovic darovali úklidové, desinfekční a čisticí prostředky, přikrývky a další materiál v odhadované hodnotě 19 314,- Kč.

Materiál byl předán v úterý 25. 5. 2010 Charitě sv. Anežky v Otrokovicích. Všem dárcům patří velké poděkování.

Přehled darovaného materiálu máte k dispozici ...zde.


Povodňová sbírka Povodňová sbírka Povodňová sbírka Povodňová sbírka Povodňová sbírka