Výlet do pohádky 2013

e-mail hlavní stránka zpět


text: P. Bieberlová
foto: M. Oliva, J. Blažek


   Výlet do pohádky 2013, který se uskutečnil v sobotu 18. 5. 2013, provázelo proměnlivé počasí, díky kterému si do Halenkovic našli cestu zejména skalní příznivci této akce z celé naší země i ze zahraničí. Podle počtu prodaných vstupenek si letošní Výlet do pohádky nenechalo ujít 2500 návštěvníků. Loupežníci naloupili 7 700,- Kč a na cle v pohádkové celnici se vybralo 7 500,- Kč.

   Celkové příjmy Výletu do pohádky činily 326.000,- Kč. Výdaje této velké akce jsou vysoké, protože kromě občerstvení pro účinkující, kterých je kolem dvou stovek, nákladů na kulisy, kostýmy, se peníze vrací do odměn, které děti získávají na jednotlivých stanovištích. Předpokládaný zisk pohádkového lesa bude zhruba 90.000,- Kč. Tato částka se rozdělí rovným dílem mezi ZŠ a MŠ.

   Výbor SRPŠ doporučil získané finanční prostředky investovat do rekonstrukce šaten u školní tělocvičny a vestibulu před školní jídelnou. Děti v MŠ Halenkovice se mohou těšit na novou trampolínu, vybavení zahrady herními prvky, a nový nábytek ve třídě Berušek. Dále se z účtu SRPŠ platí příspěvky na startovné dětí při různých mimoškolních soutěžích, přispívá se na pracovní sešity a školní potřeby, velkým dílem jsou hrazeny pomůcky pro družinu, hry, odměny za soutěže, poslední příspěvek se uplatnil na vystoupení cimbálové muziky Réva, která pro děti připravila hodinový koncert v tělocvičně ZŠ.

   Výbor SRPŠ při ZŠ a MŠ Halenkovice na své poslední schůzce poděkoval paní Marii Mihálové, hlavní organizátorce Výletu do pohádky, za 25 let úspěšné práce a předal jí věcný dar.

   Protože bez velké podpory sponzorů je tato akce již neuskutečnitelná, patří jim obrovitánské poděkování. Mezi největší sponzory patří Teiko, Fagus, Kamenolom Žlutava, Obec Halenkovice, Generali a spousta dalších.

   Akce by se nemohla uskutečnit bez ochoty a nadšení všech, kteří se dobrovolně a bez nároku na odměnu podílí na přípravě stanovišť, zázemí, zásobování, prosekávání cest a úklidu lesa. Děkujeme také majitelům pozemků, přes které trasa Výletu do pohádky vede a na kterých jsou umístěna pohádková stanoviště, bufety a parkoviště.

   Velkou fotogalerii Výletu do pohádky 2013 máte k dispozici ...zde.


Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013
 
Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013
 
Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013
 
Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013
 
Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013
 
Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013 Výlet do pohádky 2013