Platnost a výměna občanských průkazů e-mail hlavní stránka zpět


   S politováním Vám oznamujeme, že na Obecním úřadě Halenkovice je od 1. 12. 2011 ukončen příjem a výdej občanských průkazů.

   V souvislosti s nabytím právní moci novely zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, se od 1. 1. 2012 budou vydávat elektronické občanské průkazy, tzv. e-OP. Tuto činnost budou nadále zajišťovat pouze úřady s rozšířenou působností, tedy:

Městský úřad Otrokovice, bud. č. 2, nám. 3.května 1340, 76523 Otrokovice

Informace k vydávání e-OP Mgr. Lenka Krupková – tisková mluvčí MÚ Otrokovice

   Nové typy dokladů totožnosti budou vydávány od 1. 1. 2012. Příjem a zpracování žádostí o e-OP bude podobné jako je u cestovních dokladů. Fotografie občana i samotná žádost bude pořizována ve speciální kabince přímo na úřadě. S tím souvisí i nutné technologické odstávky stávajícího systému.
   Dále upozorňujeme, že v souvislosti s odstávkou systému bude možné požádat o vydání stávajícího typu občanského průkazu se strojově čitelnými údaji nejpozději do 14. 12. 2011, je-li podána žádost u úřadu příslušného pro vydání občanského průkazu (řídí se trvalým pobytem občana). více na: www.otrokovice.cz

Občanské průkazy vydané do: Platí do: Povinnost podat žádost o výměnu do:
31.12.1994 31.12.2005 30.11.2005
31.12.1996 31.12.2006 30.11.2006
31.12.1998 31.12.2007 30.11.2007
31.12.2003
pouze bez strojově čitelné zóny
31.12.2008 30.11.2008

   Výměna OP platí pro všechny občany, s výjimkou OP vydaných občanům, kteří se narodili před 1. lednem 1936, pokud není v těchto občanských průkazech doba ukončení platnosti vyznačena konkrétním datem. (Výjimka stanovena zákonem č. 395/2005 Sb. o občanských průkazech).

Žádosti o výměnu občanských průkazů vyřizují pověřené obecní úřady.
Platnost občanských průkazů byla stanovena Nařízením vlády č. 612/2004 Sb.