Finanční dotace - kompostéry

e-mail hlavní stránka zpět
kompostér Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem v Praze v rámci projektu:
„Kompostéry pro občany obce Halenkovice,“
poskytl obci Halenkovice investiční účelovou dotaci ve výši 31 278,50 Kč určenou na nákup štěpkovače na drcení dřevní hmoty. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Státní fond životního prostředí České republiky se sídlem v Praze v rámci projektu:
„Kompostéry pro občany obce Halenkovice,“
poskytl obci Halenkovice neinvestiční účelovou dotaci ve výši 68 900,40 Kč určenou na nákup 500 ks kompostérů. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Ministerstvo životního prostředí České republiky se sídlem v Praze v rámci projektu:
„Kompostéry pro občany obce Halenkovice,“
poskytlo z rozpočtu Fondu soudržnosti obci Halenkovice investiční účelovou dotaci ve výši 531 734,50 Kč určenou na nákup štěpkovače na drcení dřevní hmoty. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.

Ministerstvo životního prostředí České republiky se sídlem v Praze v rámci projektu:
„Kompostéry pro občany obce Halenkovice,“
poskytlo z rozpočtu Fondu soudržnosti obci Halenkovice neinvestiční účelovou dotaci ve výši 1 171 306,80 Kč určenou na nákup 500 ks kompostérů. Cílem projektu je zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.