Velikonoce 2011

e-mail hlavní stránka zpět


foto V. Wozar, J. Blažek, P. Bieberlová, text P. Bieberlová

   Od počátku letošního roku je na Halenkovicích obzvlášť živo. Výzva k udržování a oživování tradic se na nás valí z každého kouta. V průběhu velmi rozjeté plesové sezóny při přípravách Hasičského a Rodičovského plesu, Perníkového bálu, Dětského karnevalu, Pochovávání basy a Koštu slivovice se vklínila akce zcela nová a to Velikonoční jarmark. S napětím jeho výsledné působení očekávaly především hlavní aktérky Zuzka Mitáčková a Marie Mihálová. Přípravy akce, která daleko přesáhla hranice naší obce, si vyžádaly několik měsíců. V lednu spolu s pilováním jarního pásma se ve folklórním kroužku uskutečnila první velikonoční dílnička, kde se začaly tvořit první výrobky z rukou nadšených dětí. V průběhu února si kluci z Pláňat vyzkoušeli "palicový" tanec před nabitým sálem na Dětském karnevale. Svým vystoupením silně ozvláštnili celou atmosféru karnevalu. Měsíc březen se již celý odehrával v duchu přicházejících velikonočních svátků. V rámci folklórního kroužku se uskutečnily další 3 velikonoční dílničky. Vznikala zde opravdová dílka přinášející radost jejich tvůrcům. Jednou z dílen si nenápadně prošel také redaktor novin Zlínský deník Mgr. Stanislav Janalík, který barvitě popsal celou atmosféru akce. Hodiny v dílničkách neúprosně ubíhaly a tak spousty výrobků dostaly ještě přítomné maminky na dotvoření v domácím prostředí.

   K oživení tradic patří i znovuvzkříšení halenkovického kroje, o které se postaral pan učitel Jan Kalivoda v rámci své výuky čtvrťáků. Projekt, který se svými svěřenci podnikl, zabral několikatýdenní přípravu a vyvrcholil ustrojením děvčete a chlapce do původního halenkovického kroje. Strojení má své nepsané postupy a náležitosti, proto byly osloveny zkušené pamětnice Anna Horková z Katernic a Marie Horková z Dědiny. Trvalo více než hodinu než mohli šohaj s děvčetem vystoupit před kamarády ve třídě.

   V mateřské škole se pustily do příprav s vervou sobě vlastní. Děti lepily a kreslily, paní učitelky vymýšlely, stříhaly, pomáhaly a po nocích dotvářely. Nejen maminky se mohly ve školce zapojit do společného pečení perníčků pod vedením zkušené perníčkářky paní Očadllíkové. Pod jejím dohledem se pak děti a maminky mohly realizovat při zdobení perníčků do čokolády. Nadšení a úžas při pohledu na první díla se nedá ani popsat. Škoda jen, že na výzvu zareagovala tak malá skupinka lidí.

   Jak kluci ve školce tak ve folklórním kroužku se mohli přiučit pletení tataru od strejdy Mirka Čevory. Folkloristé se se svým tatarem pak předvedli na sobotním vystoupení a při obchůzce děvčat na Velikonoční pondělí.

   Veškerá snaha zapojených tvůrců byla na pestrosti a bohatosti výrobků na Velikonočním jarmarku znát. Sešlo přes 700 ks velikonočních ozdob v 75 druzích a to všechno, považte, pouze z vlastních zdrojů. Všem, kteří přispěli sebemenším dílkem, patří velké poděkování. Na jarmark se přišlo podívat víc jak 180 hostů, kteří nepohrdli naší nabídkou a dali mateřské školce a folklornímu kroužku vydělat krásných 14.000,-Kč. Tato částka bude použita v MŠ na nákup hraček a ve folklórním kroužku Pláňata na pořízení doplňků ke krojům.
   Návštěvníci byli odměněni bohatým programem. Pro správné naladění do lidového tónu už u vstupu hosty vítala krojovaná slečna. Úvodní slovo nesměl odmítnout pan Jindřich Juřena, který ve svém projevu prozradil i skrytá přání a mistrně se pak ujal role zvukaře. Vystoupení zahájily děti z mateřské školy Beruška. Nejprve se na pódium vykulily úplně nejmenší "Sluníčka" a zatančily hravou písničku Hrošíček pod vedením p. uč. Veroniky Horkové. Mazlení s plyšovým medvídkem předvedla děvčata ze třídy Berušek a pak už na jeviště srovnaně vystupovali trpaslíci ze třídy Skřítků a následně Berušek, aby se spojili v jeden společný tanec. Paní učitelky Dagmar Holásková, Jaroslava Válková, Marie Mihálová a Eliška Černochová bedlivě sledovaly každého skřítka, aby našel své místo a nebyl ztracen. Permoníčkům se jejich práce zdařila a vysloužili si tak bouřlivý potlesk.
   S precizním vystoupením se představili děti z folklorního kroužku Radovánek z Napajedel pod vedením paní Holubové a paní Šohajkové. Doprovodil je pan Cyril Bureš s dalšími dvěma muzikanty. Jarní ladění na pódiu zakončila nejvíc očekávaná Pláňata z Halenkovic. Pásmo bylo rozděleno na dvě vystoupení. Mladší děti vystoupily s pásmem Panenky, chlapci pak otloukali píšťaličky a pásmo zakončili společnými tanečky Pásla ovečky, mazurka a Zlatá brána. Starší slečny ve druhé části předaly malovaná vajíčka, profesionálně zatancovali a dočkaly se mrskačky od hochů. Kluci přidali palicový tanec a společně s děvčaty zatančili "Choďja po včelinku." Pláňata hudebně doprovázeli Marcela Palúchová na klávesy a Ríša Jelínek na housle. S choreografií Zuzce neúnavně pomáhala Romana Lišková. Folkloristi získali obdiv a zasloužený potlesk. Pochvaly se jim dostalo i z profesně nejvyšších míst. Po výkonu se všechny děti vrhly na jedinečné párky v rohlíku a téměř vybílily bufet, kterému veleli členové kulturní komise. S mastnými pusami a prstíky červenými od kečupu se následně všichni pouštěli do tvoření v připravených dílnách.

   V prostorách přísálí mohl kdokoliv zkusit malovat vajíčka voskovou technikou, vystříhat si drobounké ozdoby na okna, vydekorovat perníček, uplést košík z pedigu, pro potěchu oka získat velikonoční aranžmá. Pro šikovnější prstíky měl Jenda Gajdošík připravené pletení tatarů s vyplétanou rukojetí. Na cestu domů ještě každý mohl přibalit pod ruku nádobu z proutí, které se nacházely ve stánku ve vestibulu.

   Vedoucí folklorního kroužku nešetřila a stále nešetří slovy díků za pomoc a obrovskou podporu všech, kdo pomohli při zrodu nové tradice, kterou se Velikonoční jarmark stal. A my děkujeme Zuzce za to, že i přes všechny starosti, které nesla na svých bedrech, se nevzdala a dotlačila akci ke zdárnému cíli.


Fotografie ze zdobení perníčků, pletení tatarů a velikonočních dílniček máte k dispozici ... zde.
Odkaz na článek ve Zlínském deníku máte k dispozici ...zde.
Odkaz na článek "Poznáváme halenkovický kroj" máte k dispozici ...zde.


Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011
 
Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011
 
Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011
 
Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011
 
Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011
 
Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011
 
Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011 Velikonoce 2011