Finanční vyúčtování dotace

e-mail hlavní stránka zpět
Formulář pro Finanční vyúčtování dotace na činnost poskytnuté obcí Halenkovice, který obsahuje soupis výdajů hrazených z poskytnuté dotace, jehož přílohou je zpráva o využití dotace za příslušný kalendářní rok, máte k dispozici na této stránce.

Formulář pro Finanční vyúčtování dotace na činnost poskytnuté obcí Halenkovice formát doc.
Formulář pro Finanční vyúčtování dotace na činnost poskytnuté obcí Halenkovice formát pdf.