Slavnostní otevření halenkovické čistírny odpadních vod

e-mail hlavní stránka zpět


text: J. Blažek, RJ
foto: P. Bieberlová


   V pátek 27. září 2013 od 10:30 hod. proběhlo slavnostní otevření nové halenkovické čistírny odpadních vod. ČOV Halenkovice byla ve zkušebním provozu od 1. října 2012.

   Přestřižení pásky provedl vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Zlínského kraje, pan RNDr. Alan Urc, ředitel společnosti Vodohospodářské stavby Javorník, pan Ing. Jan Čech a starosta Halenkovic, pan Jaromír Blažek. Tímto symbolickým aktem byla ukončena I. etapa odkanalizování naší obce.

   V průběhu pátečního dopoledne probíhal den otevřených dveří, díky kterému bylo zájemcům umožněno prohlédnout si provozy čistírny, seznámit se s technologií čištění odpadních vod a historií výstavby ČOV. Prohlídka byla doplněna komentářem zaměstnanců obce, kteří hostům odpovídali na dotazy.

   Příležitost k prohlídce si nenechali ujít například členové halenkovického klubu seniorů, kteří si na tuto událost zorganizovali výlet. Čističku navštívili žáci II. supně ZŠ Halenkovice, ale i další obyvatelé Halenkovic.


Z projevu starosty Halenkovic, pana Jaromíra Blažka, při příležitosti otevření ČOV Halenkovice

   Již více jak tři desítky let se Obec Halenkovice a její zástupci snažili zrealizovat centrální čištění odpadních vod. Pro tuto ne zrovna jednoduchou myšlenku - v naší rozlehlé a členité obci - nebylo snadné k likvidaci splaškových vod vymyslet vhodnou technologii. Bylo zpracováno několik studií, už předchůdci začali na dvou čističkách v Zádřinoví a U Svatých, později se uvažovalo o kořenové čistírně a pak i o kombinaci obou s provázanými kanalizačními řady.

   V roce 2007 jsme převzali jejich myšlenku a začali ji realizovat. Vycházeli jsme ale z nových ekonomických a technických studií. Přehodnotili jsme umístění a dostupnou technologii čištění. Vyšla z toho jedna čistírna s přečerpávací stanicí a novou přívodní kanalizací. Stavbu čistírny odpadních vod, vyprojektovala společnost CS projekt v čele s p. Ing. Slavomírem Černým a p. Ivankou Bubeníčkovou. Cena byla stanovena na cca 42 mil.Kč. Projekt byl nazván První etapa odkanalizování naší obce. Prvořadým úkolem, bylo napojení hlavní páteřní kanalizace DN 1000 vedoucí přes nejvíce zastavěnou části obce Pláňavy, Katernice, Obecnice, Kopec s téměř 350 domy. Zbývající části Dolina, Svaté a Zádřivové vyřeší Druhá etapa, která se v tuto dobu projekčně připravuje pro stavební povolení. V konečném výsledku by na tuto čistírnu mělo být přímo napojeno 80% domů v Halenkovicích. Kapacitně je nová čistírna nachystána na 2100 ekvivalentních obyvatel.

   Před samotnou stavbou bylo zapotřebí koupit pozemky. Zde chci poděkovat všem kteří nám vyšli vstříct a pozemky věnovali nebo prodali, zejména manželům Koníčkovým z Letovic, Halenkovickým rodákům, kteří za pro obec příznivých podmínek prodali pozemek pro budovu ČOV. Celkem jsme získali 1,5 h, na kterém bude v budoucnu řešeno celé odpadové hospodářství včetně kompostárny a technické zázemí obce, ale nebudu zde předbíhat.

   Pro kvalitní provedení celkové stavby je nutné v dnešní době velmi pečlivě vybrat i dodavatele. Výběrové řízení provedla firma MCI servis ze Zlína v čele s p.Mgr. Martou Černou. Celkem jsme vybírali z osmi zájemců, kteří se přihlásili. Nejlepší bodové hodnocení získala firma Vodohospodářské stavby Javorník v čele s Ing. Janem Čechem a Ing. Josefem Tománkem s nabídnutou cenou díla 32 305 000,- Kč včetně DPH a následně byla podepsána smlouva o dílo.

   K zajištění financování tak velikého projektu se musela obec obrátit o pomoc na ministerstvo zemědělství pod které toto odvětví spadá. Ministerstvo rozhodlo o udělení dotace ve výši 60% z ceny díla. Následně se obec obrátila o finanční pomoc také na Zlínský kraj, který rozhodl o udělení dotace ve výši 10% z celkové částky. Zbytek si Obec Halenkovice půjčila za zvýhodněných podmínek u ČSOB.

   Samotné stavební práce započaly na jaře 2012, hned z počátku byly provázené extrémními vedry. Při realizaci největší stavby (biologické jímky) se však ukázaly problémy, které mohly ohrozit celou výstavbu. Nestabilní podloží v nejhlubších vrstvách nedovolovalo založit biologickou jímku dle PD. Muselo dojít k jejímu posunutí zhruba o 8m jižním směrem. Dalším velkým problémem byly přívalové deště v červnu 2012, které prodloužily již tak napnutý termín ukončení celé stavby. Zde chci poděkovat našim hasičům, kteří se aktivně zapojili do odstraňování následků - hlavně čerpání vody ze zatopené stavební jámy.

   Spuštění čistírny do zkušebního provozu započalo v září minulého roku a mělo odhalit slabá místa v celém systému čištění a přečerpávání. Dnes, po roce, před Vámi stojím a mohu s klidným svědomím říci, že celé dílo funguje tak jak má. Zkušební provoz ukázal ještě nějaké drobné nedostatky, ale ty byly okamžitě řešeny dodavatelem stavby. Dnes pouze legislativně dolaďujeme ukončení stavby.

   Dámy a pánové. Dovolte mi, abych dnes zde veřejně poděkoval:
Ministerstvu zemědělství za dotaci ve výši 21.mil Kč, Zlínskému kraji za dotaci ve výši 3 230 tis Kč a v neposlední řadě Firmě Vodohospodářské stavby Javorník. Bez jejich pomoci a práce by nemohlo toto potřebné dílo vzniknout.
   Poděkování patří i p. Ivanu Blahovi staršímu za fotodokumentaci, kterou zde máte možnost zhlédnout.


Odkaz na velkou fotogalerii ze Slavnostního otevření ČOV Halenkovice na RAJČETI máte k dispozici ... zde.


Slavnostní otevření ČOV

Slavnostní otevření ČOV

Slavnostní otevření ČOV