Výlet do pohádky - prosba o pomoc

e-mail hlavní stránka zpět


text: Kateřina Březíková

   Milí přátelé, vášniví fanoušci široko daleko známé a pro Halenkovice již tradiční „Cesty do pohádky“.

   Obracíme se na vás s prosbou o jakoukoliv pomoc, kterou tato velká akce překračující hranice obce a velmi organizačně náročná vyžaduje. Jistě mi dáte zapravdu, že snad každému se nejednou přihodila situace, kdy zmínil své rodiště (popř. bydliště) a dostalo se mu odpovědi: „Halenkovice, to je tam jak jezdíme do POHÁDKY!!!“ To jsme pyšní, ALE …

   Za celou touhle krásnou akcí se skrývá spousta práce a energie (vysekání trávy kolem střelnice i celé trasy, tvorba, rozvoz a svoz kulis po celé trase, účinkování na jednotlivých stanovištích, zajištění bufetů, řízení dopravy při parkování návštěvníků a mnoho mnoho dalšího)… a to nejen v aktuální den, ale mnoho dní před i po akci. Proto se snažíme touto cestou oslovit především vás nové občany Halenkovic. Prosíme, neostýchejte se a přijďte mezi nás, kteří se pohádky už léta účastníme. Vaše pomoc může být různorodá od vlastního účinkování na pohádkových stanovištích přes organizaci dopravy, tvorbu kulis, výpomoc v bufetech, při přípravě pohádkové trasy, ale také jejího nedělního a pondělního úklidu. Pro zachování budoucnosti naší jedinečné akce, kterou halenkovická pohádka beze sporu je, je nejdůležitější udržet předávání této tradice z generace na generaci.
   Tradiční hodnoty jako je vzájemná pomoc, úcta a pochopení se v současné době z naší společnosti vytrácí, proto když se můžeme podílet na zachování tradice, která v sobě tyto hodnoty nese, je třeba si jí nesmírně vážit a být na ni hrdí. Pohádka nás a především naše děti těší již celých 27 let. Výlet do pohádky potřebuje nové tváře, nové osobnosti, nové nápady a hlavně energii nových pomocníků a organizátorů. Vy, co jste s námi ještě nebyli při organizaci pohádky, se především nebojte mezi nás přijít a zapojit se. Uvidíte sami, že na výsledek svého konání budete hrdí. Velké díky za váš čas.
   Druhou stranou mince je také nemalý finanční výdělek, který celý pomáhá uskutečnit mnoho projektů v halenkovické mateřské a základní škole, na které bychom z běžných prostředků nedosáhli. Informace o nich získáváte průběžně prostřednictvím našeho zpravodaje. Je vzácností naší obce, že se zde stále ještě najdou lidé, kteří se ve svém volném čase, mnohdy i za cenu čerpání svých dovolených, umějí dát dohromady a vytvořit něco tak výjimečného.
Pohádkový den „D“ letos vychází na 4. června 2016. Budeme se těšit na spolupráci s vámi!!!
Kontakty – tel. 608 858 910, 777 954 531 nebo v MŠ Halenkovice u paní Marie Mihálové.

Za organizační tým: Kateřina BřezíkováOd Vánoc slouží dětem v MŠ nová interaktivní tabule, která výuku dětí pomáhá přibližovat potřebám moderní doby. V letošním roce byly z prostředků Výletu do pohádky například zakoupeny fotoaparáty pro oba stupně naší školy včetně školky


interaktivní tabule