Autoškola

e-mail hlavní stránka zpět


text, foto: OÚ Halenkovice

   V souvislosti s úpravou zákonného rámce pro autoškoly v oblasti přípravy a zkoušek řidičů motocyklů došlo k zásadním změnám. Těmi nejvýznamějšími jsou zejména samostatné jízdy žáků v provozu za doprovodu instruktora na druhém motocyklu a výcvik a zkouška jezdeckých dovedností v předepsaném formátu.
   K výcviku a k závěrečným zkouškám dovedností je využívána zpevněná plocha bývalého halenkovického zemědělského letiště Na Drahách. Užívání letiště bylo schváleno vedením obce. Schválení předcházelo setkání zástupců autoškoly a zkušebního orgánu s majiteli přilehlých pozemků, při kterém byly dohodnuty podmínky a pravidla užívání plochy.

Motoškola

Motoškola

Motoškola