Sociální poradenství v Otrokovicích


Ve 2. budově MěÚ Otrokovice od 14 do 16 hodin je seniorům a zdravotně postiženým k dispozici služba odborného sociálního poradenství. Odborné sociální poradenství zde poskytuje Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje. Služba je bezplatná. 
Ve II. pololetí roku 2017 je Vám odborný poradce k dispozici: 5. 10. | 19. 10. | 2. 11. | 16. 11. | 7. 12. | 21. 12.

Smyslem poskytování odborného sociálního poradenství je orientovat uživatele na samostatné, aktivní a efektivní vyrovnání se s danou náročnou situací; pomoci mu při posuzování vlastních možností a při rozhodování o řešení daného problému; v některých případech uživateli pomoci přímo i s řešením problému.

Termíny poradenství v Otrokovicích pro druhé pololetí 2017

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje

Gahurova 5265, 760 01 Zlín
telefon: 575 570 600, 608 203 691
e-mail: zlin@czp-zk.cz
→ www.czp-zk.cz