Úřední deska

Kamenná úřední deska je umístěna na budově OÚ Halenkovice 76.

„Elektronická Úřední deska“ je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.
Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. 

Na základě zákona č. 500/2004 Sb. (Správní řád) § 26 odst. máte možnost stažení obsahu úřední desky Obecního úřadu. Stránka je pravidelně aktualizována.
→ Archiv úřední desky
Archiv dokumentů 2013 – 2016 naleznete na původních webových stránkách obce v záložce Finance

Filtrovat dle roku:
Filtrovat dle typu:
Dokument Čas vyvěšení Čas stažení
Exekutorský úřad Brno, Mgr. Jan Krejsta – Usnesení o dražební vyhlášce – elektronická dražba nemovité věci (Richard Jelínek, Halenkovice 87) č.j. 159 EX 01115/17-132 23.05.2018 03.07.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře čj. SVS/2018/061260-Z 23.05.2018 31.12.2018
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Změna nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře č. j. SVS/2018/061217-Z 23.05.2018 31.12.2018
P O Z V Á N K A na XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice 23.05.2018 31.05.2018
Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 14.05.2019
Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 – návrh 14.05.2018 14.05.2019
Veřejná vyhláška o doručení návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje a oznámení o konání veřejného projednávání 04.05.2018 14.06.2018
Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - podmínky 02.05.2018 30.05.2018
Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Zlínský kraj – Halenkovice 02.05.2018 30.05.2018
Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení - Pohádka Halenkovice + mapka 02.05.2018 28.05.2018
Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – čištěné (ČOV) 30.04.2018 31.05.2018
Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – volné 30.04.2018 31.05.2018
Úprava rozpočtu ZO/01/2018 02.03.2018 31.12.2018
Úprava rozpočtu ZO/05/2017 02.03.2018 30.06.2018
CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018 01.03.2018 31.12.2018
Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/RO/2018 02.02.2018 30.06.2018
Schválené rozpočtové výhledy školy ZŠ Halenkovice na rok 2018, 2019, 2020 13.12.2017 31.12.2018
Rozpočet obce Halenkovice 2018 příjmová a výdajová část 28.11.2017 28.11.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2018 20.10.2017 20.10.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2019 20.10.2017 20.10.2018
Střednědobý výhled rozpočtu – Obec Halenkovice Rok 2020 20.10.2017 20.10.2018
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Halenkovice – pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti 10.10.2017 30.06.2018
Vyvěšení aktualizovaného seznamu neznámých vlastníků 22.07.2017 22.07.2027
Rozpočtový výhled na rok 2018–2019 23.03.2017 23.03.2019
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 27.02.2017 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Halenkovice 08.04.2016 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 08.04.2016 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce 08.04.2016 31.12.2018
Výzva vlastníkům nemovitostí 23.08.2015 31.12.2023
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 22.07.2014 22.07.2024
Obecně závazná vyhláška obce Halenkovice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – omezující opatření při chovu a držení psů v obci Halenkovice 05.01.2004 31.12.2018
Obecně závazná vyhláška – Řád veřejného pohřebiště Halenkovice 06.01.2003 31.12.2018