Sochy sv. Petra a sv. Pavla
Sochy sv. Petra a sv. Pavla nechal zhotovit sedlák Jan Tomaštík z Kudlovic roku 1747. Jejich autor není známý. Svátek Petra a Pavla připadá na 29. června. Tento den je zapsán i na zakládající listině obce z roku 1634, respektive na jejím opisu. Obě sochy musely díky svému žalostnému stavu projít restaurátorským zásahem. Socha sv. Petra však byla natolik poničena neodborným zacházením, že musela být nahrazena kopií. Socha sv. Pavla byla restaurována na svém místě sochařem Vítězslavem Martinákem z Uherského Hradiště.