Kostel sv. Josefa
Kostel sv. Josefa v Halenkovicích byl vystavěn v roce 1789 a dne 29. 3. 1789 byl vysvěcen napajedelským děkanem Janem Papežem. Původní stavba měla střechu ze šindele, kamennou podlahu a pouze jeden oltář s vyobrazením sv. Josefa. Kostel je vybaven varhany, které nechal v roce 1793 zhotovit František Šinder. Nový oltář stavěl roku umělecký řezbář Josef Pahler z Opavy. Kostel postupně prošel modernizací a výměnou a rozšířením mobiliáře. Rozvněž dostal novou fasádu a střešní krytinu. Díky obětavému usílí farníků, brigádnických skupin i odborníkům z různých profesí může být halenkovický kostel dále důstojným místem pro slavnostní obřady, pravidelná setkávání farníků i pro osobní rozjímání.