Základní informace


Vítejte na stránkách obce Halenkovice

Halenkovice obklopené hustými lesy se rozkládají na stráních a v údolích výběžků Chřibů 4 km západně od Napajedel. V obci žije 1 891 (2017) obyvatel. Nadmořská výška se pohybuje od 215 do 415 m, rozloha obce činí 20,02 km².
Halenkovice mají přibližně 30 místních částí.

O její rozlehlosti svědčí i staré pořekadlo: 
„Kdo chce vidět Vídeň, musí chodit týden.
Kdo chce vidět Halenkovice, musí chodit tři měsíce.“

Publikace o obci

Místní pedagog a aktivní člen mnoha spolků Karel Zezula sepsal čtivou formou dějiny a život v obci:
→ Halenkovice: dějiny, současnost a perspektivy 

U příležitosti oslav konaných při 50. výročí založení nové školy vznikl almanach, který mapuje činnost škol do roku 2010:
→ Oslavy školství v Halenkovicích 

Při příležitosti 370. výročí založení obce byla vydána publikace věnovaná životu v Halenkovicích od počátků do roku 2004. Sepsala ji místní kronikářka a pedagožka Marie Kašíková, knihu je možné zakoupit na Obecním úřadu:
Kniha o Halenkovicích (1634–2004)

Halenkovické nářečí

Halenkovice leží v přechodovém pásmu mezi nářečími dolskými a hanáckými. Podle dialektologa Františka Bartoše pokrývala dolská nářečí území na JZ od Napajedel. V Dialektologii moravské se Bartoš zmiňuje o Alenkovicích, neboli Halenkovicích, a řadí je k nářečí slovenskému, konkrétněji k různořečí uherskoslovenskému. 

Mluvený jazyk Halenkovic si jako téma své souborné postupové práce na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci zvolila slečna Věra Ondroušková:
→ Věra Ondroušková: Mluvený jazyk Halenkovic (pdf 251 kB)

Místní rarity

Do katastru obce patří Budačina – od roku 1966 chráněný přírodní útvar o rozloze 8,0558 ha. Je to registrovaná přírodní památka. V jedné ze skal tohoto masívu je puklinová jeskyně o délce asi 5 m, podle pověsti obývaná v 16. století loupežníky. Pověst říká, že loupežníci z Budačiny okrádali pouze bohaté lidi a chudým neubližovali. Jejich velitel měl milou Alinu, která byla velice krásná, ale mu se líbily i jiné hezké dívky. Proto se mu Alina pomstila tím, že prozradila jejich úkryt. Všichni byli zajati a později popraveni. Na východní straně hlavní skály je umístěna pamětní deska, věnovaná Antonínu Rozsypalovi, který zahynul v Mauthausenu v roce 1941. S ním se často stýkal spisovatel Jindřich Spáčil. V části obce zvané Hradská je Spáčilova chaloupka. Pamětní deska připomíná jeho vřelý vztah k tomuto kraji.

Geomorfologie

Obec Halenkovice se nachází v Halenkovické vrhovině o rozloze 118 km2, střední výšce 283 m a středním sklonu 5°34´. Ze SZ je Halenkovická vrchovina vymezena Zdouneckou brázdou, ze SV Hornomoravským úvalem a z JV Dolnomoravským úvalem. Z J až JZ je vymezena mírně převyšující Stupavskou vrchovinou. Halenkovická vrchovina leží v severovýchodní části Chřibů.

Památky v katastru obce

Sochy sv. Petra a Pavla z r. 1747
Kostel sv. Josefa z r. 1789
Zvon kostela sv. Josefa z r. 1622
Zvonice na Kopci z r. 1755
→ Kaplička na Hradské z r. 1890
→ Památník obětí I. a II. světové války
→ Pamětní deska obětí I. světové války na budově kostela
→ Chráněný přírodní útvar „Mrazík“ s pamětní deskou na křižovatce cest na Kržle, Halenkovice a Novou Dědinu

Významné budovy v obci

 • stará škola z r. 1889
 • nová škola z r. 1960
 • upravená mateřská škola, otevřená v r. 1951
 • nákupní středisko z r. 1974
 • jídelna a tělocvična z r. 1981
 • budova OÚ a kulturní dům z r. 1986

Nezaměstnanost

Míra nezaměstnanosti se v obci pohybuje kolem 2 %. Většina obyvatel se za prací každodenně dopravuje do Napajedel, Otrokovic a Zlína. V obci samotné nepůsobí žádná větší firma a pracovní příležitosti se zde nabízí zejména ve službách, školství, v souvislosti s drobným podnikáním a činnostmi živnostníků. Přehled podnikatelských aktivit v Halenkovicích můžete získat také na stránce → Podnikání.

Kultura, tradice, sport

 • Hasičský a Rodičovský ples (leden)
 • Masopust s průvodem vesnicí a pochovávání basy
 • Dětský karneval
 • Barum rallye
 • Pouťové slavnosti - dle tradice 3 týdny po Velikonocích
 • Cesta pohádkovým lesem
 • Školní divadlo, Akademie
 • Sjezdy rodáků při významných životních jubileích
 • Setkání seniorů
 • Návštěvy v domovech důchodců
 • Silvestrovské zábavy

Archivní dokumenty

Halenkovické historické dokumenty jsou archivovány v Okresním archivu na Klečůvce.
→ Soupis dokumentů datovaných do roku 1945, resp. 1951

Obecní znak a prapor

Znak obce Halenkovice byl na základě návrhu obecního zastupitelstva schválen a udělen Poslaneckou sněmovnou České Republiky rozhodnutím č. 10 ze dne 15. července 1993. Znak byl navržen heraldickou kaceláří pana Pavlů ve Zlíně.
Popis: v dolní části modrého štítu je zlatá radlice, na níž jsou tři zlaté hůlky ukončené zlatými heraldickými liliemi, připomínající tři dříve samostatné osady, spojením kterých Halenkovice vznikly. Zlaté lilie jsou převzaty z erbu Aleny Bruntálské z Vrbna.

Dne 21. ledna 2002 udělil předseda Poslanecké sněmovny České Republiky prapor Obci Halenkovice.
Popis: List tvoří tři vodorovné pruhy, modrý, žlutý a modrý v poměru 10 : 3 : 2. V žerďové polovině horního modrého pruhu jsou tři žluté lilie bez hůlek umístěné do trojúhelníku (2, 1). Poměr šířky k délce listu je 2:3.