Školství


Mateřská škola Halenkovice

součástí příspěvkové organizace ZŠ Halenkovice
Zástupce ředitele pro MŠ: Marie Mihálová

Adresa: Mateřská škola Halenkovice, 763 63
Telefon: 577 945 797
e-mail: zshal@centrum.cz
→ www.zshalenkovice.cz

V roce 1950 z podnětu ředitele základní školy vznikla v Halenkovicích mateřská škola. Byla umístěna do místností bývalého bytu ředitele školy v budově staré školy. Od roku 1960 se mateřská škola stala zařízením s celodenní péčí. 1. 9. 1977 vznikla nová třída pro mladší oddělení a mateřská škola se tak stala dvojtřídní. V polovině osmdesátých let byla mateřská škola přeplněná a 18 dětí dojíždělo do mateřské školy Spytihněv. V roce 1998 byla v MŠ zřízena nová jídelna a místnost, kde se děti původně stravovaly byla přestavěna na malou tělocvičnu. V sousedství mateřské školy se nachází dětské hřiště. Součástí docházky je plavecký kurz, logopedická péče, kurz grafomotoriky, pískání na flétničky a školka v přírodě.

Základní škola Halenkovice

ředitel školy: Mgr. Vojtěch Tělupil
zástupkyně ředitele školy: Mgr. Hana Huťková

Adresa: Základní škola Halenkovice, 763 63
Telefon: ředitel: 577 945 756 / zástupce ředitele: 577 102 602 / školní družina: 577 104 254
e-mail: zshal@centrum.cz
→ www.zshalenkovice.cz

Základní škola Halenkovice je devítitřídní. Pro výuku žáků má k dispozici dvě samostatné budovy. V budově staré školy mají výuku žáci 1. až 3. ročníku, budovu nové školy navštěvují žáci 4. až 9. ročníku. Pro vzdělávání jsou k dispozici specializované učebny fyziky, přírodopisu, dílen, domácích prací. Škola má vlastní tělocvičnu, počítačovou učebnu s připojením na internet a keramickou pec. Součástí areálu nové školy je také venkovní sportoviště a školní zahrada.

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ze dne 24. září 2004 byla na naší škole rozhodnutím Zastupitelstva obce Halenkovice ustanovena školská rada. Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 tohoto zákona.

Školská rada ZŠ Halenkovice má následující složení:

za zřizovatele Mgr. Radana Dundálková a František Palla
za zákonné zástupce Bc. Karel Platoš a Kateřina Březíková
za pedagogický sbor Marta Skýpalová a Eliška Černochová
jako předsekyně zvolena Mgr. Radana Dundálková

Školní kuchyň a jídelna

Školní jídelna - součástí příspěvkové organizace ZŠ Halenkovice
vedoucí školní jídelny: Jana Doležalíková

Adresa: Školní jídelna Halenkovice, 763 63
Telefon: 577 104 255

V areálu nové školy působí kuchyň a školní jídelna. Ve školní jídelně se stravují žáci základní školy, ale i cizí strávníci. Obědy odebírají zaměstnanci obecního úřadu, obchodu, i důchodci, kterým je dováží pečovatelská služba. Pro děti z mateřské školy je strava dovážena přímo do školky, jejíž součástí je vlastní jídelna.

Historie školství v Halenkovicích

„Kdy školní budova vystavěna byla, nemožno udáti“, píše se ve školní kronice. Z historických pramenů plyne, že dříve Halenkovice patřily ke škole spytihněvské. První informace o škole v Halenkovicích pochází z roku 1780. Od té doby až do dneška je tradice školství nepřerušena. Do roku 1864 byla škola jednotřídní a učilo se v ní až 229 dětí. Roku 1889 byla dostavěna nová čtyřtřídní škola, která se roku 1900 rozšířila o byty pro učitele. Od roku 1901 je škola pětitřídní.

„My školu stavěli pro vás, abyste rostly rovně v ní“, tak znělo heslo v průčelí budovy nové školy, která byla otevřena 28. 8. 1960. Tato budova umožnila výuku i žákům druhého stupně, kteří do té doby museli cestovat za vzděláním do Napajedel.
V roce 1981 byla vybudována přístavba nové školy, ve které se nachází tělocvična, školní dílny, kuchyň a jídelna. V osmdesátých letech školu navštěvovali i žáci ze Spytihněvi.

Ve školním roce 1997/1998 mělo původně zahájit výuku pouze 151 dětí, což bylo o dva žáky méně než stanoví průměrný limit na třídu. Bylo zažádáno o výjimku, která byla zamítnuta. Z důvodu obrovských povodní, které postihly v roce 1997 Moravu bylo mnoho škol postiženo a tak se dvě žákyně z Otrokovic přihásily v přípravném týdnu na halenkovickou školu. Tím byla hrozba malotřídního vyučování zažehnána. Od té doby se podobná situace už neopakovala.

Přiřazené fotogalerie


Školství