kultura e-mail hlavní stránka zpět
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE PŘIPRAVOVANÉ NA ROK 2017

Termíny uvedené v přehledu jsou předběžné. O případných změnách budete včas informováni.


7. 1. 2017
Tříkrálová sbírka
Po halenkovických ulicích se roznese zpěv skupinek Tříkrálových koledníků. Každou skupinu tvoří 3 koledníci se zapečetěnou pokladničkou se znakem charity a 1 dospělý s průkazkou charity.
14. 1. 2017
Hasičský ples 2017
Sbor dobrovolných hasičů Halenkovice Vás zve na tradiční Hasičský ples. Ples se uskuteční v sále KD Halenkovice v sobotu 14. 1. 2017, začátek ve 20:00 hod. Hraje Midnight express - hudba pro všechny generace. Vstupné 100,- Kč. Tombola a občerstvení zajištěno.
Předprodej vstupenek:
Místní knihovna Halenkovice, mob: 605 209 974.
Plakát plesu máte k dispozici ...zde.
28. 1. 2017
Dětský karneval a Diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku
V sobotu 28. 1. 2017 proběhne Dětský karneval a Diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku. Tentokrát naši obec navštíví slavní „Tři veteráni“. Karneval je určen pro všechny děti ve věku od 0 do 10 let. Rejdit začínáme ve 14:00 hod., určitě přijďte včas, abyste bohatou tombolu a program plný her a zábavy. Vítáme rodiče v maskách.
Po završení karnevalového rejdění následuje Diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku. Ukončena bude ve 21:30 hod. Plakát karnevalu máte k dispozici ...zde.
10. 2. 2017
Veřejná generální zkouška
Veřejná generální zkouška předtančení žáků ZŠ Halenkovice pro Rodičovský ples. Začátek v 18:00 hod. vstupné dobrovolné.
11. 2. 2017
Rodičovský ples
Ples SRPŠ se uskuteční v sále KD Halenkovice v sobotu 11. února 2017. Začátek ve 20:00 hod. Hraje skupina Aventis. Předtančení žáků ZŠ Halenkovice, občerstvení a tombola. Plakát plesu ...zde.
19. 2. 2017
Výroční schůze včelařů

25. 2. 2017
Výroční členská schůze LMK Halenkovice
V sobotu 25. 2. 2017 se od 18:00 hod. v místnosti č. 23 KD Halenkovice uskuteční Výroční členská schůze LMK Halenkovice. Program schůze máte k dispozici ...zde.
26. 2. 2017
Výroční členská schůze ČZS Halenkovice
V neděli 26. 2. 2017 se od 14:00 hod. v KD Halenkovice uskuteční Výroční členská schůze ČZS Halenkovice. Pozvánku na schůzi máte k dispozici ...zde.
25. - 26. 2. 2017
Masopust 2017 - vodění medvěda
Masopustní průvod s medvědem bude naší obcí procházet:
V sobotu 25. 2. 2017 po trase Svaté, Dolina, Obecnice a část Pláňav.
V neděli 26. 2. 2017 po trase Katernice – Chobotov, Dolní konec, Zádřinoví, Kopec, Záhumení, Pláňavy.
Masopust 2017 prosba o pomoc
Prosíme dobrovolníky o účast v průvodu při masopustním veselí. Příjem tekutin a drobného občerstvení je zajištěn po oba dva dny. Za to patří VELKÝ DÍK všem, kdo masopustní tradici v naší obci podporují. Masopustní průvod bude doprovázet živá hudba.
Bližší informace podá:
velitel SDH Halenkovice, tel. 737 230 578
26. 2. 2017
Výroční schůze ČZS

4. 3. 2017
Pochovávání basy
Letošní Pochovávání basy proběhne v sobotu 4. 3. 2017 v sále KD Halenkovice, začátek ve 20:00 hod.
Hraje skupina Pexeso.
V průběhu večera budou předneseny hříchy spáchané v naší obci v minulém roce. Občerstvení zajištěno.
Rezervace stolů - na tel. 774 122 611.
Plakát akce máte k dispozici ...zde.
12. 3. 2017
Bazar knih
Knihy nepatří do sběru. Potřebujete-li uvolnit místo ve své knihovně, nabízíme vám možnost darovat vaše knihy do místní knihovny, kde budou v rámci bazaru starých knih nabídnuty dalším čtenářům.
Knihy můžete předat:
   ve středu 8. 3. od 8:00 do 19:30 hod.
   ve čtvrtek 9. 3. od 8:00 do 17:00 hod.
   v pátek 10. 3. od 8:00 do 12:30 hod.
Bazar bude otevřen v neděli 12. 3. od 14:00 do 18:00 hod. v budově OÚ a současně bude otevřena i Místní knihovna Halenkovice.
24. 3. 2017
Košt slivovice
Výběr vzorků probíhá od 15. do 23. března 2017 v kanceláři OÚ. Vzorky se vybírají v 0,5 l čiré láhvi, s označením druhu, ročníku a majitele. Prosíme, NELEPIT!
Plakát koštu máte k dispozici ...zde.
1. 4. 2017
Halenkovická trnka
Vyhlášení 11. ročníku koštu pálenek Halenkovická trnka proběhne 1. dubna 2017 v 19:00 hod. sál KD Halenkovice.
Hraje: Cimbálová muzika Rováš
Vystoupí: folklórní soubor Pozdní sběr z Napajedel
Na vítěze čekají hodnotné ceny. Součástí programu bude bohatá tombola. Proběhne i dražba vítězných vzorků. Vstupné 50,- Kč. Občerstvení zajištěno: domácí dršťková polévka a jiné dobroty na zub.

8. 4. 2017
Otevření nebe
Členové LMK Halenkovice Vás srdečně zvou na tradiční "Otevření nebe". Nebe nad letištěm Vrchovice v Halenkovicích se symbolicky otevře 8. dubna 2017. Začátek létání od 10:00 hod. Konec létání motorových modelů v 19:00 hod. Připraveno bude drobné občerstvéní v letištním baru.
21. a 23. 4. 2017
Divadlo žáků ZŠ
Žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice sehrají v sále KD Halenkovice pohádku Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda. Představení se uskuteční:
21. 4. 2017 (pátek) od 17:00 hod.
23. 4. 2017 (neděle) od 15:00 hod.
Plakát představení máte k dispozici ...zde.
30. 4. 2017
Pálení čarodějnic
Slet čarodějnic a čarodějů s čarodějným rejděním pořádá na modelářském letišti na Vrchovici SDH Halenkovice.
Sraz čarodějných bytostí 30. 4. v 17:30 hod. před kulturním domem, odtud se průvod vydá směrem k modelářskému letišti na Vrchovici. Plakát akce s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
2. 5. 2017
Pietní akce při příležitosti osvobození
Ve středu 3. května v 16:00 hod. se uskuteční pietní akce při příležitosti 72. výročí osvobození naší země od fašistického Německa. Vzpomínka na padlé proběhne komorně, bez proslovů, a bude součástí pietních akcí v návaznosti na okolní obce.
Sraz účastníků u pomníku padlých u školy - následuje položení kytice, přesun ke hrobu rumunských vojáků a Jána Valaštiaka na hřbitov, kde bude také položena kytice. Vzpomínkové akce by se měli zúčatnit i zástupci (starostové) některých obcí a atašé z Ruska a Rumunska. Účast obyvatel Halenkovic je vítána.
7. 5. 2017
Halenkovická pouť
Pouťová mše svatá se v halenkovickém kostele sv. Josefa uskuteční 7. 5. 2017 od 9:30 hod.
Změna v autobusové dopravě:
Spoj 12:30 hod. - odjezd z Halenkovic:
Uvedený autobusový spoj bude mimořádně odjíždět z Pláňav z vyznačeného stanoviště. Ostatní spoje jedou po zastávkách ČSAD dle nedělního jízdního řádu.
14. 5. 2017
Halenkovice Run 2017
V neděli 14. 5. 2017 se v Halenkovicích uskuteční první ze seriálu běžeckých závodů pro děti a mládež.
Start v 15:00 hod. na Zadních Kržlích, na konci cesty, u cesty u lesa, nebo společný odchod ve 13:30 hod. od budovy OÚ na Pláňavách.
Závod je určen pro děti a mládež ve věku od 0 do 16 let. Akce je pořádána ve spolupráci se SRPŠ Halenkovice.
Startovné 20,- Kč bude použito na občerstvení a odměny. Dvojice, jednotlivci i malé děti s rodiči se mohou přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy: halenkovicerun@seznam.cz nebo zprávou přes messenger na facebooku. Po přihlášení dostanete potvrzení s dalšími informacemi. Uzávěrka přihlášek 8. 5. 2017.
Plakát běhu s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
Podrobé informace získáte na stránkách www.halenkovice-run7.webnode.cz.
25. 5. 2017
Akademie žáků ZŠ Hlenkovice
ZŠ a MŠ Halenkovice pořádá ve čtvrtek 25. května 2017 v 16:00 hod. v KD Halenkovice Akademii spojenou s výstavkou výtvarných, písemných a rukodělných prací. Vstupné dobrovolné. Na Vaši hojnou účast se těší děti a žáci naší školy. Plakát Akademie máte k dispozici ...zde.
3. 6. 2017
Výlet do pohádky
Dne 3. 6. 2017 se uskuteční již 29. ročník halenkovického Výletu do pohádky. Zahájení v 9:30 hod., ukončení ve 14:00 hod. v Halenkovicích na Dolině u střelnice.
Další informace např. o mimořádných autobusových linkách a možnostech parkování máte k dispozici na plakátu akce.

Přehled všech termínů, důležitých pro organizaci této akce (schůzky, brigády, výdej kostýmů), včetně kontaktů, máte k dispozici ...zde.
10. 6. 2017
MODEL AIR SHOW a setkání modelů značky ZLIN
V sobotu 10. června 2017 se na halenkovickém modelářském letišti Vrchovice uskuteční další ročník tradičního setkání modelářů. Hlavní program pro veřejnost s komentovaným vystoupením modelářů bude probíhat od 10:30 do 16:00 hod. Akci pořádá LMK Halenkovice. Program sletu a další podrobnosti máte k dispozici na stránkách LMK Halenkovice.
11. 6. 2017
Hra Safari
V neděli 11. 6. 2017 mezi 9:00 a 14:00 hod. se v Halenkovicích uskuteční hra Safari. Hra je určena pro děti ve věku od 9 do 15 let. Registrační poplatek pro děti a vedoucí je 50,- Kč. Přihlásit se lze telefonicky na tel. 605 216 836 nebo e-mailem info@skrivanekcz.cz.
Ukončení přihlášek do 3. 6. 2017. V případě špatného počasí program zajištěn v tělocvičně ZŠ Halenkovicích.
Plakát hry máte k dispozici ...zde.
Mapka příjezdu k místu konání ...zde.
17. 6. 2017
Turnaj fotbalových amatérů
Sestavte svůj tým a zúčastněte se Turnaje fotbalových amatérů "Sud cup", který se koná v sobotu 17. června 2017 na fotbalovém hřišti na Záhumení od 9:00 hod. Týmy lze přihlásit do 31. května na tel. č. 723 525 395 nebo na e-mailové adrese zbynek.horka@avonet.cz. Plakát s propozicemi turnaje máte k dispozici ...zde. Organizátorem turnaje je Tělovýchovná jednota Halenkovice.
18. 6. 2017
Setkání seniorů
V neděli 18. 6. 2011 se v sále OÚ Halenkovice uskuteční tradiční setkání seniorů. Na tuto akci jsou zváni všichni halenkovičtí občané, kteří dovršili sedmdesát a více let. Začátek ve 14:00 hod. Program a bohaté občerstvení zajištěno.
18. 6. 2017
II. Halenkovice Run 2017
V neděli 18. 6. 2017 se v Halenkovicích uskuteční druhý ze seriálu běžeckých závodů pro děti a mládež. Start v 15:00 hod. na fotbalovém hřišti na Záhumení, sraz závodníků ve 14:30 hod. Závod je určen pro děti a mládež ve věku od 0 do 16 let. Akce je pořádána ve spolupráci se SRPŠ Halenkovice. Startovné 20,- Kč bude použito na občerstvení a odměny. Můžete se přihlásit prostřednictvím e-mailové adresy: halenkovicerun@seznam.cz nebo zprávou přes messenger na facebooku. Po přihlášení dostanete potvrzení s dalšími informacemi. Uzávěrka přihlášek 13. 6. 2017.
Plakát běhu s dalšími informacemi máte k dispozici ...zde.
Podrobné informace získáte na stránkách www.halenkovice-run7.webnode.cz.
23. 6. 2017
Zápas Halenkovice versus fanoušci
Při příležitosti ukončení fotbalové sezóny 2016/2017 zvou hráči halenkovického fotbalového A-mužstva své příznivce k přátelskému utkání. Zápas mužstva Halenkovic s týmem fanoušků se uskuteční na fotbalovém hřišti na Záhumení v pátek 23. června 2017, od 18:00 hod. Občerstvení pro hráče zajištěno.
25. 6. 2017
Automobilový slalom Zlín – zóny střední Evropy a mistrovství ČR
V neděli 25. 6. 2017 od 7:00 do 18:00 hod. proběhne Automobilový slalom Zlín – zóny střední Evropy a mistrovství ČR. Z tohoto důvodu bude uzavřena silnice III/36747 z Napajedel po letiště na Drahách Halenkovice.
29. 6. 2017
Pochod za východem slunka
V sobotu 8. července 2017 se uskuteční tradiční pochod za východem slunka na Brdu. Sraz ve 23:30 hod. na Dolině "U kameňa". Ve 3:30 hod. je sraz motorizovaných účastníků na Bunči. Jde se za každého počasí. Pochod organizuje Tonda Gajdošík, tel. 608 742 141.
Plakát pochodu máte k dispozici ...zde.

26. 8. 2017
Turnaj fotbalových přípravek
Tradiční a skvěle obsazený turnaj fotbalové omladiny se uskuteční poslední prázdninový víkend na hřišti TJ Halenkovice.
27. 8. 2017
Barum Czech Rally
V neděli 27. 8. 2017 budou obcí procházet dvě z nedělních rycklostních zkoušek automobilové soutěže Barum Czech Rally.