vítejte e-mail hlavní stránka zpět


.... na oficiálních internetových stránkách obce Halenkovice. Můžete zde získat informace o historii i současném dění v Halenkovicích, o práci zastupitelstva, o kulturních akcích, o činnosti spolků a organizací působících v naší obci. Rádi bychom poskytli možnost prohlédnout si naši obec i rodákům a všem, kteří k nám zavítali nebo mají k naší obci vztah, ale z nejrůznějších důvodů se nachází třeba na druhém konci světa.

Halenkovice
Novinky
Výlet do pohádky - informace pro návštěvníky
Dne 3. 6. 2017 se uskuteční již 29. ročník halenkovického Výletu do pohádky. Zahájení v 9:30 hod., ukončení ve 14:00 hod. v Halenkovicích na Dolině u střelnice.
Další informace např. o mimořádných autobusových linkách a možnostech parkování máte k dispozici na plakátu akce.

Příprava a organizace Výletu do pohádky 2017
Vážení občané, žádáme vás o spolupráci při přípravě a organizaci akce Výlet do pohádky, která proběhne 3. června 2017.
Hledáme především dobrovolníky na zajištění chodu bufetů, pořadatelské služby, organizování dopravy, účinkování v pohádce apod. I drobná pomoc bude přínosem.
Přehled všech termínů, důležitých pro organizaci této akce (schůzky, brigády, výdej kostýmů), včetně kontaktů, máte k dispozici ...zde.
Plakát s přehledem brigád a organizačních schůzek ...zde.
26. 5. 2017 od 15:30 hod. brigáda střelnice
(nářadí s sebou - hrábě, košťata, křoviňáky)


24. 5. 2017
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce
Ve středu 31. května 2017 v 18:00 hod se v budově OÚ Halenkovice uskuteční mimořádné XVI. zasedání Zastupitelstva obce.
Pozvánku s programem zasedání máte k dispozici ...zde.
24. 5. 2017
Akademie žáků ZŠ Hlenkovice
ZŠ a MŠ Halenkovice pořádá ve čtvrtek 25. května 2017 v 16:00 hod. v KD Halenkovice Akademii spojenou s výstavkou výtvarných, písemných a rukodělných prací. Vstupné dobrovolné. Na Vaši hojnou účast se těší děti a žáci naší školy. Plakát Akademie máte k dispozici ...zde.
22. 5. 2017
Cvičení pro děti
V pátek 26. 5. 2017, se necvičí.
21. 5. 2017
Halenkovický zpravodaj č. 83
83. číslo Halenkovického zpravodaje si můžete stáhnout ve formátu pdf na stránce zpravodaj nebo přímo ...zde (pdf 8 MB).
21. 5. 2017
Možnosti pomaturitního studia
Obchodní akademie T. Bati a Vyšší odborná škola ekonomická ve Zlíně nabízí možnost pomaturitního studia. OATB a VOŠE Zlín je škola s 80-letou baťovskou tradicí praktického ekonomicky zaměřeného studia. Podrobné informace máte k dispozici ...zde.
18. 5. 2017
Požární poplach
Ve středu 17. 5. 2017 po 22:00 hod. se v Halenkovicích rozezněla siréna varovného systému. Důvodem byl požár průmyslového objektu v areálu Toma a.s. v Otrokovicích, ke kterému v krátkém čase vyjela i jednotka halenkovických hasičů s technikou Tatra 815 CAS 30 8000/480 – S2R a DA Opel Movano. Podrobné informace o průběhu likvidace požáru a fotografie máte k dispozici ...zde.
17. 5. 2017
Omezení provozu na místních komunikacích
Obecní úřad upozorňuje občany, že od úterý 23. května po dobu deseti dnů z důvodu rekonstrukce cest bude částečně omezen provoz na těchto komunikacích: Kátliny, Přední Kržle a Zemanové.
15. 5. 2017
MODEL AIR SHOW a setkání modelů značky ZLIN
V sobotu 10. června 2017 se na halenkovickém modelářském letišti Vrchovice uskuteční další ročník tradičního setkání modelářů. Hlavní program pro veřejnost s komentovaným vystoupením modelářů bude probíhat od 10:30 do 16:00 hod. Akci pořádá LMK Halenkovice. Program sletu a další podrobnosti máte k dispozici na stránkách LMK Halenkovice.
13. 5. 2017
Hra Safari
V neděli 11. 6. 2017 mezi 9:00 a 14:00 hod. se v Halenkovicích uskuteční hra Safari. Hra je určena pro děti ve věku od 9 do 15 let. Registrační poplatek pro děti a vedoucí je 50,- Kč. Přihlásit se lze telefonicky na tel. 605 216 836 nebo e-mailem info@skrivanekcz.cz.
Ukončení přihlášek do 3. 6. 2017. V případě špatného počasí program zajištěn v tělocvičně ZŠ Halenkovicích.
Plakát hry máte k dispozici ...zde.
Mapka příjezdu k místu konání ...zde.
11. 5. 2017
Nezaměstnanost v Halenkovicích
V měsíci duben 2017 bylo v rámci obce Halenkovice evidováno 33 uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnanost v Halenkovicích dosáhla 2,60%. Oproti měsíci březen 2017, kdy bylo v obci evidováno 31 uchazečů o zaměstnání, a nezaměstnanost dosáhla 2,36%, se jedná o nárůst nezaměstnanosti o 0,24%.
9. 5. 2017
72. výroční ukončení II. světové války
Ve středu 3. května se v Halenkovicích uskutečnila pietní tichá vzpomínková akce při příležitosti 72. výroční ukončení II. světové války. Byla zahájena u pomníku padlých u školy položením kytice, pokračovala společným přesunem delegace na místní hřbitov ke hrobu rumunských vojáků a Jána Valaštiaka a položením kytic. Vzpomínkové akce se zúčastnili ruský atašé a starostové okolních obcí. Pietního aktu se kromě zástupců vedení naší obce zúčastnili atašé Ruské federace Arťom Indyčenko, starosta Otrokovic Jaroslav Budek, místostarosta Otrokovic Jiří Veselý, starosta Žlutavy Stanislav Kolář, st arosta Bělova Jiří Přecechtěl a poslanec PS Parlamentu ČR Antonín Seďa. Fotogalerii z pietní akce máte k dispozici ...zde.
9. 5. 2017
Divadelní představení
Upozorňujeme předplatitele z Halenkovic, že ve čtvrtek 25. května 2017 se zajíždí na představení Slováckého divadla. Odjezd autobusu je v 18:00 hod. z Kopce.
Divadelní představení "Králova řeč"
Autor: David Seidler
Režie: Igor Stránský
4. 5. 2017
Klub seniorů - přednáška
Klub seniorů Halenkovice vás zve na přednášku „Cejlon aneb Jak se pochovává slon.“ Přednáší Mgr. Leopold Vavruša. Přednáška proběhne v pondělí 22. května 2017 v 15:00 hod. na přísálí OÚ Halenkovice.
4. 5. 2017
Lékaři - řádné dovolené
Ve dnech 9. – 12. 5. 2017 bude ordinace MUDr. Okénky z důvodu dovolené uzavřena. Zastupuje MUDr. Horká a MUDr. Jirsáková ve svých ordinačních hodinách.

MUDr. Káňa od pondělí 22. 5. 2017 do pondělí 29. 5. 2017 (včetně) neordinuje. Zastupuje MUDr. Talaš ve svých ordinačních hodinách.
4. 5. 2017
Poradna v Halenkovicích
MUDr. Okénka oznamuje, že poradna pro děti se v Halenkovicích uskuteční v úterý 30. května 2017.
1. 5. 2017
Turnaj fotbalových amatérů
Sestavte svůj tým a zúčastněte se Turnaje fotbalových amatérů "Sud cup", který se koná v sobotu 17. června 2017 na fotbalovém hřišti na Záhumení od 9:00 hod. Týmy lze přihlásit do 31. května na tel. č. 723 525 395 nebo na e-mailové adrese zbynek.horka@avonet.cz. Plakát s propozicemi turnaje máte k dispozici ...zde. Organizátorem turnaje je Tělovýchovná jednota Halenkovice.
1. 5. 2017
Divadelní spolek Haleny na 57. MFFDM
Divadelní spolek Haleny se představí v rámci programu 57. ročníku Mezinárodního dětského filmového festivalu Zlín.
Ve středu 31. 5. 2017 od 19:00 hod. vystoupí s představením "Mátový nebo citrón".
V sobotu 3. 6. 2017 od 16:00 hod. sehraje pohádku "O třech doktorech".
Obě představení budou uvedena ve Zlíně, v divadelní zóně Parku Komenského.
30. 4. 2017
Zasedání zastupitelstva obce
Ve čtvrtek 27. dubna 2017 v 18:00 hod se v budově OÚ Halenkovice uskutečnilo XV. zasedání Zastupitelstva obce.
Usnesení zasedání máte k dispozici ...zde.
27. 4. 2017
Požární poplach
Ve středu 26. 4. 2017 v 15:30 hod. se v Halenkovicích rozezněla siréna varovného systému. Důvodem byl požár průmyslového objektu v Tlumačově, ke kterému v krátkém čase vyjela i jednotka halenkovických hasičů. Podrobné informace o průběhu likvidace požáru a fotografie máte k dispozici ...zde.
25. 4. 2017
Divadlo žáků ZŠ - fotogalerie
Žáci 8. třídy ZŠ Halenkovice sehráli v pátek 21. a v neděli 23. dubna 2017 v sále KD Halenkovice pohádku Čáry báby Cotkytle aneb Tři zlaté zuby děda Vševěda.
Fotografie z generální zkoušky máte k nahlédnutí ...zde.
Fotografie z představení si můžete prohlédnout ...zde.
13. 4. 2017
Rozbory pitné vody
Uživatelé vlastních zdrojů pitné vody mají možnost provedení zpoplatněného Kráceného rozboru vody podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. Podrobné informace a cena rozboru je uvedena ...zde.
13. 3. 2017
Výběr poplatků pro rok 2017
Výběr poplatků pro rok 2017 (odpady, stočné, kabelová televize, psi) bude zahájen 15. března 2017. Zvyšuje se poplatek ze psů – 200 Kč/1 pes. Výše ostatních poplatků zůstává nezměněna.
Kontakt: 577 945 736, 737 230 573
e-mail: obec@halenkovice.cz
Podrobné informace o platbě místních poplatků máte k dispozici ...zde.
- - - - - - - - - - - - - - - Archiv novinek - - - - - - - - - - - - - - -
Poslední aktualizace úřední desky 23. 5. 2017
Nejnovější dokumenty úřední desky:

Pozvánka na mimořádné XVI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
Zveřejněno od 24. 5. 2017 do 1. 6. 2017

Městský úřad Uherské Hradiště – Usnesení – Možnost seznámení se s podklady ve lhůtě 21 dnů – Ve věci rozhodnutí o sloučení honiteb Velehrad, Bunč, Komínky, Budačina a Halenkovice do honitby jediné Velehrad
Zveřejněno od 24. 5. 2017 do 9. 6. 2017

Městský úřad Otrokovice – Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – „Pohádka“ – v termínu 3.6.2017 od 7:00 do 19:00 hod.
Mapka dopravní úpravy
Zveřejněno od 19. 5. 2017 do 5. 6. 2017

Úřední deska se všemi aktuálně vyvěšenými dokumenty
Přehled připravovaných kulturních a společenských akcí
25. 5. 2017
Akademie žáků ZŠ Hlenkovice
ZŠ a MŠ Halenkovice pořádá ve čtvrtek 25. května 2017 v 16:00 hod. v KD Halenkovice Akademii spojenou s výstavkou výtvarných, písemných a rukodělných prací. Vstupné dobrovolné. Na Vaši hojnou účast se těší děti a žáci naší školy. Plakát Akademie máte k dispozici ...zde.
3. 6. 2017
Výlet do pohádky
Dne 3. 6. 2017 se uskuteční již 29. ročník halenkovického Výletu do pohádky. Zahájení v 9:30 hod., ukončení ve 14:00 hod. v Halenkovicích na Dolině u střelnice.
Další informace např. o mimořádných autobusových linkách a možnostech parkování máte k dispozici na plakátu akce.

Přehled všech termínů, důležitých pro organizaci této akce (schůzky, brigády, výdej kostýmů), včetně kontaktů, máte k dispozici ...zde.
10. 6. 2017
MODEL AIR SHOW a setkání modelů značky ZLIN
V sobotu 10. června 2017 se na halenkovickém modelářském letišti Vrchovice uskuteční další ročník tradičního setkání modelářů. Hlavní program pro veřejnost s komentovaným vystoupením modelářů bude probíhat od 10:30 do 16:00 hod. Akci pořádá LMK Halenkovice. Program sletu a další podrobnosti máte k dispozici na stránkách LMK Halenkovice.
Přehled kulturních a společenských akcí připravovaných na rok 2017 ...zde.

Pokud máte zájem o prezentaci Vaší kulturní nebo společenské akce na našich stránkách, dejte nám vědět na e-mailovou adresu obec@halenkovice.cz. Podmínkou je konání akce v katastru naší obce. Pro zveřejnění pozvánky uveďte termín, čas, místo a stručný popis konané akce.

Nabídka pracovních příležitostí
Dokument "Přehled volných míst" pro Zlín a okolí je aktualizován ke dni 8. 5. 2017.

Přehled volných míst (květen 2017) pdf 3 MB
Poslední aktualizace: 24. 5. 2017
Kontakty na obecní úřad
Obecní úřad Halenkovice
763 63 Halenkovice 76

telefon, fax: 577 945 736
úřad mobil: 737 230 573
starosta: 724 179 299
místostarosta: 602 517 169
e-mail:
obec@halenkovice.cz
obec.halenkovice@seznam.cz
web:
http://www.halenkovice.cz
Podrobné informace a kontakty
Obecní úřad - činnost
Úřední úkony - přehled
Místní poplatky - přehled
Upomínkové předměty - prodej
Systém integrované výstražné služby
eGovernment
eGovernment Czech POINT v Halenkovicích

Datové schránky
Formuláře
Formuláře pro podání žádosti o prominutí místního poplatku
Formuláře pro finanční vyúčtování dotace na činnost
Veřejně přístupný internet
Veřejný internet Všeobecné informace

Provozní řád internetových pracovišť
Územní plán obce
územní plán Územní plán Obce Halenkovice ke stažení

Mapový portál obce Halenkovice
Registr oznámení veřejných funkcionářů
Podrobnosti o Registru oznámení
Kde nás najdete?
Halenkovice GPS Loc:
49°10'15.683"N, 17°28'17.601"E

mapka Mapa
Letecké foto 2005
Letecké foto 2010
Zlínský kraj
Mikroregion Chřiby
Jak se k nám dostanete?
Program budovy OÚ
květen 2017
Halenkovický hřbitov
Mapa hřbitova
www.hrbitovy.com
Farnost Halenkovice
Informace o obřadech, kontakt
Fotografování v kostele
Výměna dokladů
Cestovní pasy
Dětské cestovní doklady
Občanské průkazy
Řidičské průkazy
Kroužky a zájmy v obci
Kroužky a zájmy - děti MŠ
Kroužky a zájmy - děti ZŠ
Kroužky a zájmy - dospělí

Změny prosím hlaste na tel. 737 230 573
Cvičení pro děti
Informace o cvičení a Centru pro děti

Cvičení pro děti info:
Nejbližší termín konání:
Pátek 26. 5. 2017 necvičíme.
Centrum pro děti info:
Nejbližší termín konání:
Klub seniorů
Informace o Klubu seniorů
Fotogalerie Klubu seniorů

Nejbližší připravovaná akce klubu:
Přednáška „Cejlon aneb Jak se pochovává slon.“
Pondělí 22. května 2017 v 15:00 hod. na přísálí OÚ Halenkovice.
Kabelová televize
Kabelová televize - programy
Infokanál Halenkovice
Kabelový internet
Bezdrátový rozhlas
Policie ČR
Obvodní oddělení Napajedla
Masarykovo nám. 87
763 61 Napajedla
Telefon: 974 666 731
E-mail: zl.oop.napajedla.podatelna
@pcr.cz
Pošta Halenkovice - PSČ 763 63
telefon: 577 945 765
Další informace
Ekologie
Čistička odpadních vod
Odpady, sběrné dvory
Kompostéry zdarma
Třídění odpadu
Recyklace elektrospotřebičů
Kontejnery na textil
Recyklační poplatek
Ochrana ovzduší
Provoz komínů
Spalování suché trávy
Ochrana obyvatelstva
Jak postupovat v ohrožení - instruktážní videoklipy
Hejtmanství pro bezpečí občanů - příručka
Odstranění povodňových škod
Hygiena po záplavách
Likvidace plísní v budovách
Postup při regeneraci studní
MAS Severní Chřiby a Pomoraví
Internetové stránky MAS Dotazník pro obyvatele regionu Severní Chřiby a Pomoraví
Pomoc ohroženým, charita
Středisko rané péče Educo
Centrum denních služeb pro seniory
Oddělení sociální pomoci MěÚ Otrokovice
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Komunitní plánování
Fond ohrožených dětí
Adopce seniorů
DPS Pohořelice
Pomoc proti domácímu násilí
Finanční poradna
Sociální poradenství
Bezplatná krizová linka pro zdravotně postižené
Brožura "Pomoc v nepříznivých životních situacích"
Přehled Sociálních služeb v Otrokovicích
Noclehárna Samaritán Otrokovice
Odběr vod - povolení, studny
Péče o studny - příručka
Informace o povoleních
Doplňující info o povoleních
Leták
Informace pro chovatele
Africký mor prasat
Ptačí chřipka - Doporučení Státní veterinární správy
Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace
Halenkovice na webu
Divadelní spolek Haleny
Klub biatlonu Halenkovice
Farnost Halenkovice
Turistický a tábornický oddíl Halenkovice
ČZS Halenkovice - Pálenice
Folklórní kroužek Pláňata
Country klub Halenkovice
Knihovna Halenkovice
LMK Halenkovice
ZŠ Halenkovice
Fotogalerie ZŠ Halenkovice
Hasiči Halenkovice
Turistika a cykloturistika
Souhrnné informace
Nová a upravená legislativa
Zákon o střetu zájmů
Novela živnost. zákona I.
Novela živnost. zákona II.
Finanční arbitr
Všeobecné informace
Formulář návrhu na zahájení řízení před finančním arbitrem
Halenkovický fotbal FB TJ Halenkovice
Muži - poslední zápas:
Spytihněv - Halenkovice
1 : 4
Góly:
Polášek 2x, Vlachynský, Gabrhelík R.
Komentář k zápasu
Průběžná tabulka - muži
Los jaro 16 - 17 muži
Los jaro 16 - 17 přípravka
Los jaro 16 - 17 žáci

Ha-la liga - turnaj v malé kopané
Ha-la liga ročník 2014

Letní fotbalový turnaj 2014
Letní fotbalový turnaj 2013
Letní fotbalový turnaj 2012
Letní fotbalový turnaj 2011
Letní fotbalový turnaj 2010
Letní fotbalový turnaj 2009
Letní fotbalový turnaj 2008
Všeobecné informace o stránkách www.halenkovice.cz
Zřizovatelem a vlastníkem domény a internetových stránek www.halenkovice.cz je Obecní úřad Halenkovice.
© Copyright 1998 - 2010 OÚ Halenkovice.
TOPlist Statistika návštěv stránek
l  informace o stránkách a poděkování   l   webmaster   l   původní www stránky (bez aktualizace)  l