MLÁDEŽ   hlavní stránka

V roce 1999 byl založen kroužek mladých hasičů který navštěvuje 10 dětí.


    Starší členové sboru pro mladé členy sboru pořádají zájezdy, tábory, sportovní a kulturní akce. Někteří z mladých hasičů plní odznaky odborné všestrannosti a zapojují se do kulturních akcí jako je například Masopust. Pomáhají také při údržbě techniky a hasičské zbrojnice a připravují se na doplnění řad jednotky. Pro získání dalších členů pořádá sbor den otevřených dveří pro žáky základní školy v Halenkovicích.

    Možnost předvést svoji odbornost a dovednost získali naši mladí hasiči v rámci oslav 370. výročí založení obce Halenkovice, kde předváděli práci s CAS 32 T 138. Na oslavách 110. výročí založení sboru předvedli ukázku likvidace požáru školy.

Mladí halenkovičtí hasiči v roce 2005

    Protože mladých členů SDH Halenkovice je jen 9 a z toho 3 dovršili 15 let, nezůčastňovali se v roce 2005 žádných soutěží. I přes to, že se nemohli účastnit soutěží, pravidelně se schází a provádí aktivity spojené s požární ochranou a zdokonalováním se ve své odbornosti. Vypomáhají také v údržbě hasičské techniky, zbrojnice a jejího okolí. Jsou aktivními pomocníky a účastníky některých kulturních akcí jako je například masopust.