hlavní stránka

90. výročí založení SDH Halenkov

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 26. 7. 2014 jsme byli pozváni naším družebním SDH Halenkov na oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů v Halenkově.

   Na tyto oslavy bylo vysláno 6 členů, které po oficiálních oslavách ještě doplnilo několik dalších našich členů, kteří dojeli pozdravit kamarády do Halenkova.
   Oslavy provázel bohatý program, který byl jak pro hasiče, tak i pro širokou veřejnost. V ranních hodinách probudila obec hasičská dechovka, v kostele následovala mše a po přesunutí do Lidového domu slavnostní schůze se slavnostním obědem. Po ukončení schůze se všichni průvodem i s technikou odebrali za hasičskou zbrojnici do obecního parku, kde program pokračoval s muzikou a ukázkou z činnosti jednotky SDH Halenkov JPO II. Při této příležitosti jsme našim kamarádům předali dar v podobě sochy sv. Floriána, kterou vyrobil p. Jaroslav Vičánek st.
  Přejeme našim kamarádů z Halenkova mnoho zdraví a úspěchů v dalších letech a těšíme se na další společnou spolupráci.