hlavní stránka

Pálení čarodějnic

text, foto: SDH Halenkovice

   Dne 30. 4. 2012 vypukl v naší obci již po třetí velký čarodějnický rej. Letošní ročník se uskutečnil nově na modelářském letišti na Vrchovici. Ve 12:00 hod. se hasiči sešli na zbrojnici, aby zahájili velké přípravy na tento večer. Navozit potřebné dřevo na velkou vatru, vyplnit ji roštím, se kterým nám letos moc pomohl Jarda Kašpar a samozřejmě se nesmí zapomenout na občerstvení a hry pro děti,to vše čekalo naše hasiče. Zábavy pro děti se letos ujaly naše holky a pro chlapy zbyla ta organizační činnost a bufet.

   Samotný rej začal v 17:30 kdy se čarodějnice měly sejít před místním obecním úřadem a průvodem se odebrat na modelářské letiště. Celý průvod vedl hlavní čaroděj v podání Jendy Gajdošíka, který všechny čarodějnice dovedl až k samotné hranici. Na letišti byly pro děti přichystány již zmíněné hry, za které vždy dostaly nějakou sladkou odměnu, přichystáno bylo menší ohniště, kde si každý mohl opéct špekáček. Před 20 hodinou byla vyhlášena MISS , MISSÁK a MISSIS. Po vyhlášení těchto ocenění zapálil hlavní čaroděj vatru a započala volná zábava.

   Poděkování patří LMK Halenkovice za zapůjčení prostor a zázemí, obci Halenkovice za zapůjčení stolů, laviček a košů, majiteli firmy s obalovým materiálem p. Řehoříkovi za darované skládací papírové kamiony, Filipu Juřenovi a Petru Kubínovi za poskytnutí traktorů, hlavně všem maskám a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této akce. Tak na sletěnou v roce 2013.


Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic
 
Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic
 
Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic
 
Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic
 
Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic
 
Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic Pálení čarodějnic