hlavní stránka

Děti Z MŠ Beruška navštívily zbrojnici

foto: SDH Halenkovice

   Dne 19. 3. 2010 navštívily děti z Mateřské školky Beruška naši hasičskou zbrojnici.
Nejdříve jim byla ukázána technika a vybavení, které si mohly vzkoušet, navíc si poslechly krátký výklad o tom, co hasiči dělají, co potřebují ke své práci. Součástí výkladu byly i informace o tom, jak se chovat v nebezpečných situacích. Odvážná paní učitelka si vyzkoušela, jaké to je s dýchací technikou na zádech.
   Po prohlídce garáží a šaten se děti odebraly do schůzovací místnosti. Zde měly za úkol namalovat obrázek s hasičskou tématikou. Tento úkol byl brán v soutěžním duchu - dětem bylo slíbeno, že budou vybrány 3 nejpěknější obrázky jak od malošků, tak i od velošů. Vybrané obrázky pak budou odměněny sladkostmi.

   Po malování se děti odebraly zpět do školky, kde je už čekal oběd. Při svém odchodu každý školkáček i paní učitelky obdržely malou sladkou pozornost.

   S halenkovickou školkou spolupracujeme asi 4 roky. Věříme, že naše spolupráce bude pokračovat i nadále.


Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ


Vítězné obrázky

   Vyhlášení vítězů výtvarné soutěže proběhlo dne 25. 3. 2010 v mateřské školce. Jelikož bylo opravdu těžké vybrat ty nejlepší, dostal nakonec nějakou tu sladkost každý školkáček.


Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ
 
Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ Návštěva z MŠ