finance e-mail hlavní stránka zpět


Přehled příjmů a výdajů obce Halenkovice za poslední čtyři roky.
Hodnoty jsou uváděny v tisících Kč.

 POLOŽKA 2012 2013 2014 2015
 I. Daňové příjmy 13 946 18 065 19 498 20 360
 Daň z příjmů fyzických osob 2 580 3 212 3 460 3 892
 Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti 72 96 56 148
 Příjmy z kapitálových výnosů 303 387 448 481
 Daň z příjmů právnických osob 2 970 3 737 4 288 4 467
 Daň z příjmů právnických osob za obec 269 194 234 457
 Daň z přidané hodnoty 5 639 8 098 8 705 8 529
 Daně z nemovitostí 1 119 1 054 1 067 1 135
 Poplatky a daně z vybraných činností, služeb 994 1 287 1 240 1 251
 Ostatní daňové příjmy 0 0 0 0
 II. Daňové příjmy tř. 2 celkem 1 229 1 247 1 954 2 399
 III. Kapitálové příjmy 13 13 123 0
 IV. Přijaté dotace 28 306 2 232 2 520 6 444
 Příjmy celkem (po konsolidaci) 43 478 20 341 22 935 28 043
 I. Běžné výdaje 15 031 16 459 15 316 17 159
 II. Kapitálové výdaje (po konsolidaci) 35 976 3 518 5 388 5 234
 Výdaje celkem (po konsolidaci) 50 991 18 761 19 544 21 233
 Saldo příjmů a výdajů (po konsolidaci) -7 513 1 580 3 391 6 810

Rozpočtový výhled obce Halenkovice
Rozpočtový výhled na rok 2017.

Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Halenkovice 2017 příjmová část.
Návrh rozpočtu obce Halenkovice 2017 výdajová část.

Rozpočet obce Halenkovice na rok 2016
Rozpočet obce Halenkovice 2016 příjmová část.
Rozpočet obce Halenkovice 2016 výdajová část.

Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2015
Závěrečný účet 2015 - Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet 2015 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2015 - Rozvaha-bilance
Závěrečný účet 2015 - Zpráva o inventarizaci majetku obce
Závěrečný účet 2015 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
Závěrečný účet 2015 - Příloha
Závěrečný účet 2015 - Závěrečný účet
Závěrečný účet 2015 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2015 - Finanční vypořádání dotací

Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2014
Závěrečný účet 2014 - Výkaz zisku a ztráty
Závěrečný účet 2014 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2014 - Rozvaha-bilance
Závěrečný účet 2014 - Zpráva o inventarizaci majetku obce.
Závěrečný účet 2014 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
Závěrečný účet 2014 - Příloha
Závěrečný účet 2014 - Závěrečný účet
Závěrečný účet 2014 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Závěrečný účet 2014 - Finanční vypořádání dotací
Závěrečný účet 2014 - Investiční dotace
Závěrečný účet 2014 - Neinvestiční dotace

Základní škola 2014 - Výkaz zisku a ztrát
Základní škola 2014 - Provedení inventarizace
Základní škola 2014 - Rozvaha
Základní škola 2014 - Příloha

Rozpočet obce Halenkovice na rok 2015
Rozpočet obce Halenkovice 2015 příjmová část.
Rozpočet obce Halenkovice 2015 výdajová část.
Rozpočet obce Halenkovice 2015 graf výdajů.
Rozpočet obce Halenkovice 2015 škola.

Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2013
Závěrečný účet 2013 - Výkaz zisku a ztráty.
Závěrečný účet 2013 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.
Závěrečný účet 2013 - Rozvaha-bilance.
Závěrečný účet 2013 - Zpráva o inventarizaci majetku obce.
Závěrečný účet 2013 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice.
Závěrečný účet 2013 - Příloha

Rozpočet obce Halenkovice na rok 2014
Rozpočet obce Halenkovice 2014 příjmová část.
Rozpočet obce Halenkovice 2014 výdajová část.
Rozpočet obce Halenkovice 2014 graf výdajů.

Rozpočtový výhled obce Halenkovice
Rozpočtový výhled na rok 2016.

Návrh rozpočtu obce Halenkovice na rok 2013
Návrh rozpočtu obce Halenkovice 2013 příjmová část.
Návrh rozpočtu obce Halenkovice 2013 výdajová část.
Návrh rozpočtu obce Halenkovice 2013 graf výdajů.

Rozpočtový výhled obce Halenkovice
Rozpočtový výhled na rok 2015.

Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2012
Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2012.
Zpráva o inventarizaci majetku obce.
Zpráva o inventarizaci majetku ZŠ a MŠ.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice.

Schválený rozpočet obce Halenkovice na rok 2012
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2012 příjmová část.   Formát pdf 37 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2012 výdajová část.   Formát pdf 47 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2012 graf výdajů.   Formát pdf 127 kB

Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2011
Závěrečný účet obce za rok 2011
Výkaz zisku a ztráty
Rozvaha - bilance
Příloha
Přehled o změnách vlastního kapitálu
Přehled o peněžních tocích
Inventarizační zpráva
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2011 příjmová část.   Formát pdf 400 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2011 výdajová část.   Formát pdf 1200 kB

Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2010 příjmová část.   Formát pdf 50 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2010 výdajová část.   Formát pdf 55 kB

Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2009 příjmová část.   Formát pdf 97 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2009 výdajová část.   Formát pdf 107 kB

Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2008 příjmová část.   Formát pdf 95 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2008 výdajová část.   Formát pdf 109 kB

Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2007 příjmová část.   Formát pdf 94 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2007 výdajová část.   Formát pdf 101 kB

Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2006 příjmová část.   Formát pdf 95 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2006 výdajová část.   Formát pdf 104 kB

Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2005 příjmová část.   Formát pdf 93 kB
Rozpočet obce Halenkovice pro rok 2005 výdajová část.   Formát pdf 112 kB

Podrobné informace o hospodaření obce získáte na Obecním úřadu Halenkovice.